FAQ

FAQ


Schweiziske undersøgelser viser, at hvis man stiller sin opløsning koldt og mørkt, kan den godt holde en sæson. Det er dog vigtigt, at ovenstående bliver overholdt, da blandingen ellers vil kunne udvikle stoffet HMF, ligesom det ses med honning.

For høj en koncentration af HMF kan være skadelig for bierne. Derfor er anbefalingen fra Danmarks Biavlerforening, at man blander en ny blanding, hver gang man skal bruge oxalsyre. Det er billigt at fremstille en ny blanding, og derfor ikke risikoen værd at bruge en ældre blanding.

Derudover er det vigtigt med tydelig markering af, at en beholder indeholder oxalsyreblanding. Det er Danmarks Biavlerforenings erfaring, at biavlere ofte opbevarer opløsningen i uautoriserede beholdere, hvor det ikke umiddelbart fremgår, at blandingen er en oxalsyreblanding. Men oxalsyre er giftig at drikke for mennesker. Læs mere om sikker anvendelse af syre.

Det er korrekt, at Danmarks Biavlerforening arbejder med flormelis til at analysere biprøver for varroa. Flormelis ”tørrer” miderne, således at de har svært ved at finde fæstne på bierne. Miderne falder derfor af, men er stadig levende.

Blandt andet derfor vurderer Danmarks Biavlerforening, at metoden langt fra er tilstrækkelig som varroabekæmpelse, hvorfor den ikke anbefales af foreningen.