EKSAMEN
Eksamensbevis

Bestå eksamen online og få tilsendt eksamensbevis

Velkommen til Danmarks Biavlerforenings eksamen om varroa.

Eksamenen rummer en række væsentlige spørgsmål om varroa og dens bekæmpelse. Som med mange andre dele af biavl kan man gøre tingene på forskellige måder. Danmarks Biavlerforening bygger varroaeksamenen på svar, som kan læses ud af den information, der ligger i artikler og vejledninger på varroa.dk.

For at bestå den følgende eksamen, skal du besvare 80 % af spørgsmålene korrekt. Derefter vil du kunne printe dit eget diplom.


LOG IN og tag testen