Gode hjælperedskaber på varroa.dk

Gode hjælperedskaber på varroa.dk

Varroa.dk og varroavejr.dk er gode redskaber, der skal skabe overblik, instruktion og viden om bekæmpelse af varroa. Det er her, hvor den sidste nye viden om varroa er at finde. Det vil også være på denne side, hvor vi laver evt. tilpasning af nye bekæmpelsesmetoder.

Varroa.dk – siden med de mange muligheder

Varroa.dk indeholder mange informationer og muligheder. Nedenstående er blot en oversigt over de muligheder siden indeholder:

* Relevante varroa artikler
* Vejledninger om praktisk varroa bekæmpelse
* Mulighed for at stille spørgsmål (Spørg en ekspert)
* Videoinstruktioner
* Oversigt over DBF’s forsøgsarbejde
* Et e-learningskursus i oxalsyredrypning
* Test din viden (er din viden om varroa opdateret?)
* Bestå varroa eksamen og få diplom
* Adresseliste over instruktører, kyndige biavlere og inspektører
* Hyppigt stillede spørgsmål
* Varroavejr.dk – her finder du en prognose for, hvor når det er mest optimalt at udføre en varroabehandling.

Nedenfor finder du eksempler på nogle af hjemmesidens elementer.

Tag din eksamen

Der er to typer test på varroa.dk, nemlig:

Tag en test”, som er en multiple choice test, hvor man får stillet 10 spørgsmål. Til hvert spørgsmål får man tre svarmuligheder. Efter testen får du klar besked om din viden om varroa. Hvis du scorer lavt, bliver det foreslået, at du skal studere emnet varroa mere grundigt. Når du så har gjort det, kan du passende kaste dig over vores ”Varroaeksamen”.

Varroaeksamen” består af 30 spørgsmål, der er lidt vanskeligere end spørgsmålene i den første test. Består du eksamen, får du tilsendt et eksamensbevis i form af et diplom. Til dato har flere end 1100 biavlere taget den lille test og 70 biavlere har bestået ”Varroaeksamen”. Og jo, der er op til flere der er dumpet. Dumper du, så studér lidt mere og tag så prøven igen.

Varroavejr.dk

Formålet med varroavejr.dk er at give anbefalinger til hvilke bekæmpelsesmetoder, der egner sig bedst i forhold til vejrsituationen for en given periode. Anbefalingerne bygger på informationer om vejrudsigten for den næste uges tid. Denne vejrprognose kombineres med vores anbefalinger om de optimale forhold mht. temperatur og luftfugtighed til de forskellige bekæmpelsesmetoder. I Tyskland har ”varroavejr” vist sig at være et yderst nyttigt redskab, og vi håber at danske biavlere vil tage godt imod varroavejr.dk

Varroavejret fungere på den måde, at et grønt kryds angiver at forholdene er optimale til at anvende den enkelte bekæmpelsesmetode. En gul cirkel betyder at der kun er delvist optimale forhold. En blå nedadpegende pil betyder at temperaturerne er for lave til den valgte metode. En rød opadpegende pil betyder at det er for varmt til den enkelte metode.

Husk: Modellen bygger på en vejrforudsigelse og som vi alle ved, så bliver vejret ikke altid som forudsagt.

Det er også vigtigt at understrege, at uanset forudsigelserne på varroavejr.dk, bør man ikke undlade at foretage behandlinger. Der kan fint opstå situationer, hvor der i behandlingsperioden kan være dage, som ikke er optimale for behandling, men da de fleste behandlinger strækker sig over en uges tid, så gælder det om at finde den periode, hvor der er flest egnede behandlingsdage.

Find hjælp

På varroa.dk har vi lavet overskuelige adresselister, hvor du kan indtaste dit postnummer og finde en instruktør i dit område. Du kan også vælge vores danmarkskort, hvor prikker indikerer den enkelte instruktørs placering. Der er også en oversigt over de af de kyndige biavlere, som også er medlem af Danmarks Biavlerforening og som er villige til at blive kontaktet ved f.eks. udstedelse af sundhedsattester.