EMNESØGNING PÅ TVÆRS I VARROAVIDEN

alternative stader, topbarstadet, warrestadet

Alternative bistader

Alle bistader skal varroa behandles, uanset hvor alternativ en biavl der drives. Læs her ideer til hvordan man gør.

apidea, fordampning, liebefelder, universal

Andre fordampere

Udvalget af fordampere på det europæiske marked er efterhånden stort. Her omtales blot nogle få.

Anvendelse af universalfordamperen

Universalfordamperen eller MHT fordamperen til varroabekæmpelse

Thymol - apiguard

Apiquard til varroabekæmpelse

Apiquard til varroa bekæmpelse er et thymolprodukt som virker effektivt imod varroa.

bisværme, organiske syrer, varroabekæmpelse

Behandling af bisværme

Behandling af bisværme er vigtigt, da de kan medbringe mange varroamider fra moderfolket.

produktion, småfamilier, tilsætte dronning, varroabekæmpelse

Bekæmp varroa med småfamilier

Sørg altid for at have rigeligt med småfamilier. Småfamilier giver din biavl fleksibilitet, muligheder og de reserver du har brug for i en god og veldrevet biavl. Småfamilier er en god forsikring mod årets vintertab

Beregningsformel til myresyre

Her kan du nemt beregne syrefortyndinger ved blot at indtaste dine værdier i den automatiske formel.

bienewohl, organisk syre, oxalsyre, varroabekæmpelse

Bienenwohl – nem, men dyr oxalsyre

Bienenwohl er et bladningsprodukt, som hovedsageligt indeholder en 3,5% oxalsyreblanding. Produktet indeholder også andre stoffer, såsom sukker, vand, citronsyre, anisolie, eukalyptusolie.

dronning, dronningebur, indespærring

Biotekniske metoder – dronningeburet

Indespærring af dronningen i 24 dage sikrer at bifamilien er yngelfri. Herefter kan man lave meget effektiv varroabekæmpelse.

dronning, fangstkassette, indespærring

Biotekniske metoder – fangstkassetten

Ved dronningeindespærring med fangst kassetten udnytter man, at miderne formerer sig i forseglet yngel. Ved at indespærre dronningen, bliver bifamiliens yngelproduktion koncentreret til fangsttavlen.

mælkesyre, organisk syre, sikkerhed

Blanding af mælkesyreopløsning

Mælkesyre kan købes hos de fleste bimaterielforhandlere. Her fås opløsningen normalt i en 80% opløsning. Mælkesyre er dog svær at få i større mængder. Blander man selv opløsningen, skal man være varsom.

dronetavle

Brug af dronetavle til varroabekæmpelse

Denne video viser, hvordan dronetavler anvendes i bifamilien til indfangning af varroamider.

3 trin, sikker strategi, varroabekæmpelse

Den sikre strategi

Der findes ingen metoder, som kan udrydde varroamiden fuldstændigt. Men vil du bekæmpe varroa med både livrem og seler, bør du anvende den sikre strategi med tre/fire former for bekæmpelse i løbet af en bisæson.

sikker strategi, simpel strategi

Den simple strategi

Varroa kan ikke udryddes. Biavlere må derfor leve med, at varroa altid er til stede i bifamilien. Men med en fornuftig bekæmpelsesstrategi kan miderne uden problemer holdes under enhver form for skadetærskel.

lyngbiavl, sent træk

Det sene træk

For lyngbiavlere, og biavlere i visse byområder, er det ikke altid muligt at behandle deres bifamilier i juli-august. Disse er så nødt til at skubbe behandlingerne til senere.

dronetavle, yngelfjernelse

Droneyngelfjernelse

I bifamilier, hvor der foretages droneyngelfjernelse, vil der være ca. 3–4 gange færre mider, end i bifamilier, hvor der ikke foretages droneyngelfjernelse

aflægger, metode

En smart og nem aflægger

Her kommer en nem måde at lave aflæggere på til de biavlere, der har svært ved at finde dronningen. Metoden kræver nemlig ikke, at man finder dronningen.

antal mider, indskudsbakke, skadetærskel

Flormelismetoden til bedømmelse af varroa angrebsgrad

Man kan bedømme antallet af varroamider i en bifamilie ved at anvende flormelis metoden. Metoden er god og forholdsvis hurtig. Den giver straks svar på midetallet på de voksne bier.

Fokuseret varroabekæmpelse – referencer

I Tidsskrift for Biavl nr. 1-3 2019 bringes en artikelserie om fokuseret varroabekæmpelse. Til artiklen hører en liste med referencer, som du finder på denne side.

Flemming Vejsnæs

Fri myresyre

Fri myresyre kræver kun lidt udstyr, men er den mest arbejdskrævende myresyremetode. Se her hvordan du kan gøre.

Flemming Vejsnæs

Krämerpladen

Krämerpladen er yderst effektiv og nem at anvende. Det er den mest anvendte varroabekæmpelsesmetode herhjemme.

fordampning, krämerplader, varroabekæmpelse

Krämerplader

Den mest anvendte varroabekæmpelsesmetode herhjemme er myresyrebehandling med krämerplader. Krämerpladen er yderst effektiv og nem at anvende. 


lægemidler, udenlandsk voks

Lægemidler

Danmarks Biavlerforening finder af og til rester af lægemidler i udenlandsk voks. I Schweiz har man fundet ud af, at lægemidler bindes kraftigt til propolis.

mælkesyre, organisk syre

Mælkesyre

Behandling med mælkesyre er arbejdskrævende, men yderst effektiv og skånsom overfor både bier og biavler. Bisværme og nye aflæggere bør altid behandles med mælkesyre.

midetællegruppe

Midetællegruppen

Meld dig til midetællegruppen og vær med til at skabe klarhed over varroatrykket.

Flemming Vejsnæs

Monitering af varroa med indskudsmetoden

Monitering af varroa er vigtigt for at vide hvor stærkt angrebet en bifamilie er. Indskudsmetoden er en pålidelig metode.

antal mider, indskudsbakke, skadetærskel

Moniteringsmetoder

Man kan bedømme antallet af varroamider i en bifamilie ved at sætte en indskudsbakke ind under bifamiliens rammer.

myresyre, organisk syre

Myresyre

Myresyre er i dag det eneste middel, som både dræber mider på bierne og bag celleforseglingen.

krämerplade, miteaway, myresyre

Myresyrebehandling mod varroamider

Demonstration af fri myresyre, krämerplade og miteaway-plade til varroabekæmpelse.

Flemming Vejsnæs

Nassenheider professionel

Der findes flere versioner af Nassenheiderfordamperen.

fordampning, nassenheider, varroabekæmpelse

Nassenheiderfordamperen – nassenheider Pro

Nassenheider Pro er en videreudvikling af Nassenheiderfordamperen.

fordampning, nassenheider, varroabekæmpelse

Nassenheiderfordamperen – traditionel Nassenheider

Nassenheiderfordamperen er i dag almindeligt anvendt til varroabekæmpelse. Fordamperen består af to kamre: Et forrådskammer og et fordampningskammer.

temahæfte, varroabekæmpelse

Nyeste temahæfte om varroa

Bliv klog på metoderne til, hvordan du bekæmper varroamiderne i din bifamilie. Download det 7. reviderede temahæfte fra 2016 om varroabekæmpelse.

organiske syrer

Organiske syrer er del af den biologiske varroabekæmpelse

Dansk honning får pga. sin renhed, en væsentlig merpris i forhold til verdensmarkedsprisen. Derfor er det vigtigt, at dansk honning er et naturrent produkt af høj kvalitet.

organisk syre, oxalsyre

Oxalsyre blandingstabel

3,2 % oxalsyre blandingstabel. Beregnet ud fra 30 ml pr. bifamilie.

organisk syre, oxalsyre

Oxalsyredrypning

Oxalsyre er en organisk syre, som er almindeligt forekommende i naturen. Oxalsyredrypning er uhyre effektiv, billig og nem at anvende i den yngelfri periode.

instruktion, oxalsyre

Oxalsyredrypning af bifamilier – instruktion

Oxalsyredrypning er yderst effektiv imod varroa mider. Videoen er tænkt som en instruktion til hvordan man udfører behandlingen.

fordampning, oxalsyre, varroabekæmpelse

Oxalsyrefordampere

Fordampning af oxalsyrekrystaller, f.eks. Varroxfordamperen, anvendes i flere lande. Dette har også været afprøvet i Danmark, og enkelte biavlere anvender det stadig.

bifamilier, produktion

Produktion af nye bifamiler

I videoen kan du se en let måde at danne nye bifamilier på, som kan indvintres som produktionsfamilier.

3 trin, sikker strategi, varroabekæmpelse

Reinvasion

Reinvasion kan have en betydelig effekt

formeringshastighed

Så hurtigt formerer varroa sig

En bifamilie vil som regel bukke under tre år efter, at en varroamide har indfundet sig i bifamilien, hvis man ikke foretager bekæmpelse af miden.

æterisk olie, strimler, thymol

Sådan laver du Thymolstrimler til varroabekæmpelsen

Thymol er en æterisk olie fra Timianplanten, som kan bruges til bekæmpelse af varroamider. Her viser vi hvordan du selv kan lave imprægnerede strimler til dette formål.

organisk syre, sikkerhed, udluftning

Sikker anvendelse af syre

Ved anvendelse af organiske syrer, bør man altid anvende syrefaste handsker, beskyttelsesbriller samt evt. åndedrætsværn, og desuden skal man have rent vand med til at skylle med, hvis man får syrestænk på huden eller i øjet.

Flemming Vejsnæs

Sikker anvendelse af syrer

Vær opmærksom på sikkerheden når der anvendes organiske syre

apiguard, thymol, varroabekæmpelse

Thymolbehandling med Apiguard

Thymol som varroabekæmpelsesmiddel finder større og større udbredelse. Her præsenterer vi brugen af Apiquard.

droningtilsætning

Tilsætning af dronning

Mange oplever problemer med tilsætning af dronninger. Hvis man overholder ganske enkle regler, så er dronningetilsætningen sikker.

tolerante bier

Tolerante bier

Hos tolerante bier forekommer der en tilpasning mellem vært og parasit, som gør, at parasitten ikke udvikler sig så kraftigt som hos ikke-tolerante værter.

oxalsyredrypning, total yngel fratagning

Total yngelfratagning

Gør man en bifamilie yngelfri ved at fjerne alt yngel, giver det optimale betingelser for en oxalsyredrypning. Det kalder vi total yngel fratagning.

varroa destructor, varroa udseende

Typer af varroa

Varroamiden er en parasit, som lever på honningbier, hvor den ernærer sig af blod fra både voksne bier og biyngel. Miden er også bærer af forskellige vira, som kan angribe bierne.

Apitherm, varme

Varmebehandling

Effektiviteten af varmebehandling er nær 100%. De mider, som ikke dræbes af varmen, bliver sterile. Det anbefales, at behandlingen foretages to gange (forår og sommer).

Biavlere ved bistade

biologisk bekæmpelse, dansk strategi, hyppige tavleskift

Varroa i Danmark

Den danske strategi til varroabekæmpelse tager udgangspunkt i biologiske metoder og hyppige tavleskift. Derved undgår man rester af pesticider eller antibiotika i honning og voks.

æglægning, formering, livscyklus

Varroamidens biologi

Varroa parasitterer både voksne bier og yngel, men kan kun formere sig på yngel i forseglede celler.

APV, DWV, sækyngel, virus

Per Kryger, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet

Varroasyge

For biavlere er det relevant at forstå, hvordan varroamiden og to grupper af virus er i stand at nedsætte bifamiliers produktivitet og overlevelse.

antal mider, indskudsbakke, skadetærskel

Varroatester

Varroatesteren anvender CO2 og er ikke så effektiv som de andre metoder, men kan give en indikation af angrebsgraden i en bifamilie.

Varroa tester

Varroatester

Varroatester til bedømmelse af varroa angrebsgrad

midetællegruppe

Voksklubber

Voks er biernes byggemateriale.

flormelis, varroatryk

Vurdering af varroatryk med flormelismetoden

Flormelismetoden kan være en måde at vurdere varroatrykket i en bifamilie.