Husk at forsikre dig

Husk at forsikre dig

Palle Frejvald 01. juni 2015

I den næste månedstid er det optimalt at få lavet nye bifamilier som forsikring imod tab i den kommende vinter. Hvis du sørger for at lave omkring en fjerdedel til en tredjedel så mange aflæggere, som du har produktionsbifamilier, er du nogenlunde forsikret imod at mangle bifamilier til foråret. Skulle du ikke få brug for dem alle, er det som regel let at sælge overskuddet.

Aflæggerdannelse er et vigtigt led i varroabekæmpelsen. Der fjernes en del varroamider fra de bifamilier der leverer yngeltavler til de nye bifamilier.

En aflægger laves af mindst en god pollentavle. En tavle med åben honning eller foder, en kunsttavle eller jomfrutavle, og en eller flere tavler med yngel. Alle tavler tages med påsiddende bier, og der tilføres lidt ekstra bier fra en honningtavle eller to. Tilsidst tilsættes en ny dronning, gerne en uparret.

Du kan udmærket benytte en almindelig magasinkasse, og dertil en bund og et låg, til at huse den nye bifamilie. Gør du det, skal du huske at indsnævre flyvespalten til et par centimeter for at undgå røveri.

Yngeltavlerne

For at sikre antagelsen af den nye dronning, kan det være en fordel at benytte yngeltavler udelukkende med forseglet yngel. Forseglede yngeltavler får du for eksempel ved, ugen før du vil lave aflæggerne at trække yngeltavlerne op over dronningegitteret. Ryst eller fej bierne af tavlerne inden du løfter dem op, så du er sikker på at dronningen ikke kommer med over gitteret. Ugen efter er al yngel forseglet, og tavlerne er fyldt med bier.

Antallet af yngeltavler du skal bruge afgøres af flere ting, blandt andet af hvor store aflæggerfamilier du vil have til foråret, og hvilken tid på sommeren du laver dem. Ønsker du at aflæggerne skal være klar som produktionsfamilier næste forår, kan du bruge følgende tommelfingerregel.

  • 1 juni – bruges en yngeltavle
  • 15 juni – bruges to yngeltavler
  • 1 juli – bruges tre yngeltavler

Tilsætter du en uparret dronning, kan du varroabehandle aflæggeren når ynglen er krøbet. Der vil være en kort periode uden forseglet yngel. Her vil en oxalsyredrypning være meget effektiv.

Husk at fodre de nye familier, så længe de ikke selv kan hente nok føde i naturen.

Mere viden

Herunder er der link til andre gode metoder til at lave aflæggere og småfamilier på.

Først en generel om dannelse af småfamilier og varroa.

Dernæst en om hvordan du undgår at lede efter dronningen

Og endelig en om dannelse af små femrammers bifamilier.

I temahæftet om varroa er der ligeledes et par opskrifter, download det her