Sunde bier til overvintring

Sunde bier til overvintring

01. september 2014

Varsel for september

Har du fået varroa-behandlet dine bifamilier ? Ellers er det på høje tid nu. Årets milde vinter, har givet både bierne og miderne gode vilkår. Vi har fået forskellige meldinger om antallet af varroa i bifamilierne. Vores målinger fra midetællegruppen i uge 22, viste et midetryk på niveau med vores 2012 målinger, som den efterfølgende sæson resulterede i et forholdsvis stort vintertab.

Derfor, bør de fleste allerede have afsluttet deres sommerbehandling med f.eks. en myresyrebehandling. Bybiavlere og lyngbiavlere bør også snarest igangsætte deres behandling. Hvis du myresyrebehandler, så gå ind på varroa-vejr og se hvordan de kommende uger er for en myresyrebehandling.