BI-INSPEKTØR

BI-INSPEKTØR

09. januar 2014

Bisygdomsinspektører er ansat af det offentlige. Hvis du har en alvorlig sygdom i dine bifamilier, skal du kontakte inspektøren. Typisk ved mistanke om f.eks. ondartet bipest. Eller hvis du ønsker at købe bier og skal have en sundhedsattest. Inspektøren må reelt ikke vejlede om varroa.

Søg efter bi-inspektør hos det Centrale BigårdsRegister (CBR)