VEJLEDNINGER

14. juni 2021

Beregningsformel til myresyre

Her kan du nemt beregne syrefortyndinger ved blot at indtaste dine værdier i den automatiske formel.

æterisk olie, strimler, thymol

21. september 2020

Sådan laver du Thymolstrimler til varroabekæmpelsen

Thymol er en æterisk olie fra Timianplanten, som kan bruges til bekæmpelse af varroamider. Her viser vi hvordan du selv kan lave imprægnerede strimler til dette formål.

sikker strategi, simpel strategi

11. oktober 2016

Den simple strategi

Varroa kan ikke udryddes. Biavlere må derfor leve med, at varroa altid er til stede i bifamilien. Men med en fornuftig bekæmpelsesstrategi kan miderne uden problemer holdes under enhver form for skadetærskel.

3 trin, sikker strategi, varroabekæmpelse

12. oktober 2016

Den sikre strategi

Der findes ingen metoder, som kan udrydde varroamiden fuldstændigt. Men vil du bekæmpe varroa med både livrem og seler, bør du anvende den sikre strategi med tre/fire former for bekæmpelse i løbet af en bisæson.

3 trin, sikker strategi, varroabekæmpelse

20. oktober 2016

Den sikre strategi -sådan gør du

Den sikre strategi består af mindst tre forskellige behandlinger i løbet af en sæson. Her kommer en beskrivelse af hvordan man gør det.

3 trin, sikker strategi, varroabekæmpelse

12. oktober 2016

Reinvasion

Reinvasion kan have en betydelig effekt

lyngbiavl, sent træk

12. oktober 2016

Det sene træk

For lyngbiavlere, og biavlere i visse byområder, er det ikke altid muligt at behandle deres bifamilier i juli-august. Disse er så nødt til at skubbe behandlingerne til senere.

antal mider, indskudsbakke, skadetærskel

12. oktober 2016

Moniteringsmetoder – nedfaldsmetoden

Man kan bedømme antallet af varroamider i en bifamilie ved at sætte en indskudsbakke ind under bifamiliens rammer.

antal mider, indskudsbakke, skadetærskel

12. oktober 2016

Flormelismetoden til bedømmelse af varroa angrebsgrad

Man kan bedømme antallet af varroamider i en bifamilie ved at anvende flormelis metoden. Metoden er god og forholdsvis hurtig. Den giver straks svar på midetallet på de voksne bier.

antal mider, indskudsbakke, skadetærskel

12. oktober 2016

Varroatester

Varroatesteren anvender CO2 og er ikke så effektiv som de andre metoder, men kan give en indikation af angrebsgraden i en bifamilie.

dronetavle, yngelfjernelse

12. oktober 2016

Droneyngelfjernelse

I bifamilier, hvor der foretages droneyngelfjernelse, vil der være ca. 3–4 gange færre mider, end i bifamilier, hvor der ikke foretages droneyngelfjernelse

myresyre, organisk syre

11. oktober 2016

Myresyre

Myresyre er i dag det eneste middel, som både dræber mider på bierne og bag celleforseglingen.

fri myresyre, organisk syre

11. oktober 2016

Fri myresyre

Fri myresyre kræver kun lidt anskaffelse af udstyr, men er den mest arbejdskrævende myresyremetode.

fordampning, nassenheider, varroabekæmpelse

11. oktober 2016

Nassenheiderfordamperen – traditionel Nassenheider

Nassenheiderfordamperen er i dag almindeligt anvendt til varroabekæmpelse. Fordamperen består af to kamre: Et forrådskammer og et fordampningskammer.

fordampning, nassenheider, varroabekæmpelse

11. oktober 2016

Nassenheiderfordamperen – nassenheider Pro

Nassenheider Pro er en videreudvikling af Nassenheiderfordamperen.

fordampning, krämerplader, varroabekæmpelse

12. oktober 2016

Krämerplader

Den mest anvendte varroabekæmpelsesmetode herhjemme er myresyrebehandling med krämerplader. Krämerpladen er yderst effektiv og nem at anvende. 


apidea, fordampning, liebefelder, universal

12. oktober 2016

Andre fordampere

Udvalget af fordampere på det europæiske marked er efterhånden stort. Her omtales blot nogle få.

apiguard, thymol, varroabekæmpelse

13. oktober 2016

Thymolbehandling med Apiguard

Thymol som varroabekæmpelsesmiddel finder større og større udbredelse. Her præsenterer vi brugen af Apiquard.

organisk syre, oxalsyre

12. oktober 2016

Oxalsyredrypning

Oxalsyre er en organisk syre, som er almindeligt forekommende i naturen. Oxalsyredrypning er uhyre effektiv, billig og nem at anvende i den yngelfri periode.

fordampning, oxalsyre, varroabekæmpelse

12. oktober 2016

Oxalsyrefordampere

Fordampning af oxalsyrekrystaller, f.eks. Varroxfordamperen, anvendes i flere lande. Dette har også været afprøvet i Danmark, og enkelte biavlere anvender det stadig.

organisk syre, oxalsyre

12. oktober 2016

Oxalsyre blandingstabel

3,2 % oxalsyre blandingstabel. Beregnet ud fra 30 ml pr. bifamilie.

bienewohl, organisk syre, oxalsyre, varroabekæmpelse

12. oktober 2016

Bienenwohl – nem, men dyr oxalsyre

Bienenwohl er et bladningsprodukt, som hovedsageligt indeholder en 3,5% oxalsyreblanding. Produktet indeholder også andre stoffer, såsom sukker, vand, citronsyre, anisolie, eukalyptusolie.

mælkesyre, organisk syre

13. oktober 2016

Mælkesyre

Behandling med mælkesyre er arbejdskrævende, men yderst effektiv og skånsom overfor både bier og biavler. Bisværme og nye aflæggere bør altid behandles med mælkesyre.

mælkesyre, organisk syre, sikkerhed

13. oktober 2016

Blanding af mælkesyreopløsning

Mælkesyre kan købes hos de fleste bimaterielforhandlere. Her fås opløsningen normalt i en 80% opløsning. Mælkesyre er dog svær at få i større mængder. Blander man selv opløsningen, skal man være varsom.

organisk syre, sikkerhed, udluftning

13. oktober 2016

Sikker anvendelse af syre

Ved anvendelse af organiske syrer, bør man altid anvende syrefaste handsker, beskyttelsesbriller samt evt. åndedrætsværn, og desuden skal man have rent vand med til at skylle med, hvis man får syrestænk på huden eller i øjet.

produktion, småfamilier, tilsætte dronning, varroabekæmpelse

13. oktober 2016

Bekæmp varroa med småfamilier

Sørg altid for at have rigeligt med småfamilier. Småfamilier giver din biavl fleksibilitet, muligheder og de reserver du har brug for i en god og veldrevet biavl. Småfamilier er en god forsikring mod årets vintertab

aflægger, metode

13. oktober 2016

En smart og nem aflægger

Her kommer en nem måde at lave aflæggere på til de biavlere, der har svært ved at finde dronningen. Metoden kræver nemlig ikke, at man finder dronningen.

droningtilsætning

13. oktober 2016

Tilsætning af dronning

Mange oplever problemer med tilsætning af dronninger. Hvis man overholder ganske enkle regler, så er dronningetilsætningen sikker.

bisværme, organiske syrer, varroabekæmpelse

13. oktober 2016

Behandling af bisværme

Behandling af bisværme er vigtigt, da de kan medbringe mange varroamider fra moderfolket.

dronning, fangstkassette, indespærring

13. oktober 2016

Biotekniske metoder – fangstkassetten

Ved dronningeindespærring med fangst kassetten udnytter man, at miderne formerer sig i forseglet yngel. Ved at indespærre dronningen, bliver bifamiliens yngelproduktion koncentreret til fangsttavlen.

dronning, dronningebur, indespærring

13. oktober 2016

Biotekniske metoder – dronningeburet

Indespærring af dronningen i 24 dage sikrer at bifamilien er yngelfri. Herefter kan man lave meget effektiv varroabekæmpelse.

oxalsyredrypning, total yngel fratagning

13. oktober 2016

Total yngelfratagning

Gør man en bifamilie yngelfri ved at fjerne alt yngel, giver det optimale betingelser for en oxalsyredrypning. Det kalder vi total yngel fratagning.

Apitherm, varme

01. september 2014

Varmebehandling

Effektiviteten af varmebehandling er nær 100%. De mider, som ikke dræbes af varmen, bliver sterile. Det anbefales, at behandlingen foretages to gange (forår og sommer).

alternative stader, topbarstadet, warrestadet

13. oktober 2016

Alternative bistader

Alle bistader skal varroa behandles, uanset hvor alternativ en biavl der drives. Læs her ideer til hvordan man gør.