Det sene træk

Det sene træk

Som tidligere omtalt, er der flere biavlere som ikke har mulighed for at behandle deres bifamilier i juli- august. Disse er så nødt til at skubbe behandlingerne til senere. Behandler man sent, er det vigtigt at man er påpasselig med forårsbehandlingen (Periode 1), samt at man har en god fornemmelse af, hvor hårdt angrebet bifamilien er. Falder der under én mide ned om dagen i uge 25, kan man tage på lyng med bifamilierne.

Typisk vil en lyngbiavler tage sine bier hjem omkring den 10. september. Her får bierne straks en spand flydende foder, som hurtigt (i løbet af få dage) tages ned. Herefter kan man behandle bifamilierne med en myresyrebehandling (er bifamilierne yngelfrie kan man oxalsyredryppe). Bifamilierne behandles i 7-10 dage (gerne op til 21 dage) og fodres færdig. Det er almindeligt at fodre og behandle samtidigt. Der laves en sen behandling i december med oxalsyre.

Bybiavleren med sent træk
I flere byområder (bl.a. København) opleves et træk, der kan strække sig til ind i begyndelsen af september. Her vil varroabekæmpelsen være den samme som for lyngbiavlerens vedkommende. Igen er det vigtigt at have en fornemmelse af, hvor hårdt angre- bet bifamilierne er. Det er ikke værd at vente på 2 kilo honning for så at have en skadet bifamilie i for- året. Derfor bør man som bybiavler nøje overveje om det er værd at vente på et sent træk.

opdateret – fv