VIDEO

Flemming Vejsnæs 14. december 2019

Monitering af varroa med indskudsmetoden

Monitering af varroa er vigtigt for at vide hvor stærkt angrebet en bifamilie er. Indskudsmetoden er en pålidelig metode.

01. september 2014

Vurdering af varroatryk med flormelismetoden

Flormelismetoden kan være en måde at vurdere varroatrykket i en bifamilie.

Varroa tester

14. december 2019

Varroa tester

Varroa tester til bedømmelse af varroa angrebsgrad

01. september 2014

Brug af dronetavle til varroabekæmpelse

Denne video viser, hvordan dronetavler anvendes i bifamilien til indfangning af varroamider.

Flemming Vejsnæs 14. december 2019

Sikker anvendelse af syrer

Vær opmærksom på sikkerheden når der anvendes organiske syre

01. september 2014

Myresyre behandling mod varroamider

Demonstration af fri myresyre, krämerplade og miteaway-plade til varroabekæmpelse.

Flemming Vejsnæs 14. december 2019

Fri myresyre

Fri myresyre kræver kun lidt udstyr, men er den mest arbejdskrævende myresyremetode.Fri myresyre gives en gang dagligt 4 dage i træk. Der anvendes 60% myresyre, som doseres på et sugende materiale i form af gulvpap, karklude eller lignende. Bruger man flere lag køkkenrulle renser bierne det selv ud efter sidste behandling.

Flemming Vejsnæs 14. december 2019

Krämerpladen

Krämerpladen er yderst effektiv og nem at anvende. Det er den mest anvendte varroabekæmpelsesmetode herhjemme.

Flemming Vejsnæs 14. december 2019

Nassenheider professionel

Der findes flere versioner af Nassenheiderfordamperen. Fælles for dem er at de består af en beholder til myresyren, en væge som trækker myresyren ud af beholderen og en flade hvorfra myresyren kan fordampe.

14. december 2019

Anvendelse af universal fordamperen

Universalfordamperen eller MHT fordamperen til varroa bekæmpelse

Thymol - apiguard

14. december 2019

Apiquard til varroa bekæmpelse

Apiquard til varroa bekæmpelse er et thymol produkt som virker effektiv imod varroa.

14. december 2019

Oxalsyredrypning af bifamilier – instruktion

Oxalsyredrypning er yderst effektiv i mod varroa mider. Videoen er tænkt som en instruktion til hvordan man udfører behandlingen.

01. september 2014

Oxalsyredrypning af bifamilier – demonstration

Denne video viser, hvordan man oxalsyredrypper bifamilier imod varroa. Oxalsyredrypning er hurtig og effektiv og kan godt gennemføres, selvom der ligger sne.

01. september 2014

Produktion af nye bifamiler

I videoen kan du se en let måde at danne nye bifamilier på, som kan indvintres som produktionsfamilier.

14. december 2019

Varroabekæmpelse på italiensk

Indlæg om sommerbekæmpelse af varroa i Italien på Dansk Biavlskonference 2015