VIDEO

Flemming Vejsnæs

Monitering af varroa med indskudsmetoden

Monitering af varroa er vigtigt for at vide hvor stærkt angrebet en bifamilie er. Indskudsmetoden er en pålidelig metode.

Vurdering af varroatryk med flormelismetoden

Flormelismetoden kan være en måde at vurdere varroatrykket i en bifamilie.

Varroa tester

Varroatester

Varroatester til bedømmelse af varroa angrebsgrad

Udtage en biprøve

At udtage en biprøve sker i forskellige sammenhænge. Oftest vil man udtage en biprøve til vask for varroa mider. Her viser vi 3 måder man let kan udtage en prøve.

Brug af dronetavle til varroabekæmpelse

Denne video viser, hvordan dronetavler anvendes i bifamilien til indfangning af varroamider.

Flemming Vejsnæs

Sikker anvendelse af syrer

Vær opmærksom på sikkerheden når der anvendes organiske syre

Myresyrebehandling mod varroamider

Demonstration af fri myresyre, krämerplade og miteaway-plade til varroabekæmpelse.

Flemming Vejsnæs

Fri myresyre

Fri myresyre kræver kun lidt udstyr, men er den mest arbejdskrævende myresyremetode. Se her hvordan du kan gøre.

Flemming Vejsnæs

Krämerpladen

Krämerpladen er yderst effektiv og nem at anvende. Det er den mest anvendte varroabekæmpelsesmetode herhjemme.

Flemming Vejsnæs

Nassenheider professionel

Der findes flere versioner af Nassenheiderfordamperen.

Anvendelse af universalfordamperen

Universalfordamperen eller MHT fordamperen til varroabekæmpelse

Thymol - apiguard

Apiquard til varroabekæmpelse

Apiquard til varroa bekæmpelse er et thymolprodukt som virker effektivt imod varroa.

Oxalsyredrypning af bifamilier – instruktion

Oxalsyredrypning er yderst effektiv imod varroa mider. Videoen er tænkt som en instruktion til hvordan man udfører behandlingen.

Oxalsyredrypning af bifamilier – demonstration

Denne video viser, hvordan man oxalsyredrypper bifamilier imod varroa. Oxalsyredrypning er hurtig og effektiv og kan godt gennemføres, selvom der ligger sne.

Produktion af nye bifamiler

I videoen kan du se en let måde at danne nye bifamilier på, som kan indvintres som produktionsfamilier.

Varroabekæmpelse på italiensk

Indlæg om sommerbekæmpelse af varroa i Italien på Dansk Biavlskonference 2015