VIDEO

Flemming Vejsnæs 09. maj 2021

Monitering af varroa med indskudsmetoden

Monitering af varroa er vigtigt for at vide hvor stærkt angrebet en bifamilie er. Indskudsmetoden er en pålidelig metode.

01. september 2014

Vurdering af varroatryk med flormelismetoden

Flormelismetoden kan være en måde at vurdere varroatrykket i en bifamilie.

Varroa tester

09. maj 2021

Varroatester

Varroatester til bedømmelse af varroa angrebsgrad

01. september 2014

Brug af dronetavle til varroabekæmpelse

Denne video viser, hvordan dronetavler anvendes i bifamilien til indfangning af varroamider.

Flemming Vejsnæs 09. maj 2021

Sikker anvendelse af syrer

Vær opmærksom på sikkerheden når der anvendes organiske syre

01. september 2014

Myresyrebehandling mod varroamider

Demonstration af fri myresyre, krämerplade og miteaway-plade til varroabekæmpelse.

Flemming Vejsnæs 09. maj 2021

Fri myresyre

Fri myresyre kræver kun lidt udstyr, men er den mest arbejdskrævende myresyremetode. Se her hvordan du kan gøre.

Flemming Vejsnæs 09. maj 2021

Krämerpladen

Krämerpladen er yderst effektiv og nem at anvende. Det er den mest anvendte varroabekæmpelsesmetode herhjemme.

Flemming Vejsnæs 09. maj 2021

Nassenheider professionel

Der findes flere versioner af Nassenheiderfordamperen.

09. maj 2021

Anvendelse af universalfordamperen

Universalfordamperen eller MHT fordamperen til varroabekæmpelse

Thymol - apiguard

09. maj 2021

Apiquard til varroabekæmpelse

Apiquard til varroa bekæmpelse er et thymolprodukt som virker effektivt imod varroa.

09. maj 2021

Oxalsyredrypning af bifamilier – instruktion

Oxalsyredrypning er yderst effektiv imod varroa mider. Videoen er tænkt som en instruktion til hvordan man udfører behandlingen.

01. september 2014

Oxalsyredrypning af bifamilier – demonstration

Denne video viser, hvordan man oxalsyredrypper bifamilier imod varroa. Oxalsyredrypning er hurtig og effektiv og kan godt gennemføres, selvom der ligger sne.

01. september 2014

Produktion af nye bifamiler

I videoen kan du se en let måde at danne nye bifamilier på, som kan indvintres som produktionsfamilier.

09. maj 2021

Varroabekæmpelse på italiensk

Indlæg om sommerbekæmpelse af varroa i Italien på Dansk Biavlskonference 2015