Produktion af nye bifamiler

Produktion af nye bifamiler

I videoen kan du se en let måde at danne nye bifamilier på, som kan indvintres som produktionsfamilier. Familierne laves med en dronningecelle, en pollentavle, en fodertavle og en yngeltavle. Der fejes bier fra to tavler ned i familien. Familien oxalsyredryppes, så snart den er yngelfri.