Brug af dronetavle til varroabekæmpelse

Brug af dronetavle til varroabekæmpelse

Denne video viser, hvordan dronetavler anvendes i bifamilien til indfangning af varroamider.