Beregningsformel til myresyre

Beregningsformel til myresyre

Mange biavlere henvender sig angående fortynding af myresyre og mælkesyre ned til henholdsvis 60% og 15%. Stamopløsningen ligger normalt på 80-90%. For at have en sikker udregning er nedenstående tabel lavet.

Formlen der ligger til grund for udregningerne er lavet af Camilla Brødsgaard, Projektgruppe Biavl.

Husk syre ætser – derfor husk at tage de nødvendige forholdsregler.

Myresyre omgås med forsigtighed. Anvend gummihandsker og beskyttelsesbriller. Åndedrætsværn kan også anbefales.

Alt arbejde med myresyre skal foregå udendørs eller i rum, hvor der er en god ventilation.

Kommer der syre på huden, skal der straks skylles med rigeligt vand. Kommer der syre i øjnene, skal der ligeledes skylles med rigeligt vand i mindst 15 minutter, og herefter straks søges læge. Hav derfor altid vand med i bigården når du behandler.

Husk – hæld altid syre i vand, aldrig omvendt.

 

Klik på nedenstående billede for at gå til den aktive formel. 

 

Du kan på dette link finde beregnermaskinen for oxalsyre.