Den sikre strategi -sådan gør du

Den sikre strategi -sådan gør du

Den sikre strategi består af mindst tre forskellige behandlinger i løbet af en sæson. Her kommer en beskrivelse af hvordan man gør det.

Den sikre strategi gennem en biavlssæson

Periode 1 (forårsbehandling). En forårsbehandling laves for at holde midetrykket lavt hen over sommeren (perioden april – juli). Dette vil normalt være en droneyngelfratagning. Droneyngelfratagning er dog ikke tilstrækkelig til at holde midetrykket nede, derfor skal der straks efter den sidste honninghøst foretages en sommerbehandling.

Periode 2 (sommerbehandling). Sidste honninghøst vil normalt være afsluttet i starten af august (mange steder i Danmark slutter det sidste træk midt i juli). Her behandles typisk med en af de mange måder man kan foretage myresyrebehandling på, men det kan også være en thymolbehandling.

I forhold til dette koncept er der en del nuancer. Lyngbiavlere, biavlere med sene træk og visse by-biavlere har et meget sent træk, hvorfor deres behandlinger forskubbes til senere. Det er vigtigt at disse biavlere nøje overvejer om det sene træk virkelig er værd at gå efter. Venter man blot på ganske lidt ekstra nektar indbæring, bør man i stedet prioritere en varroa-behandling højere. Følg nøje nektar indbæring på www.stadevægt.dk . Antallet af mider fordobles for hver måned, man venter med at behandle. Jo senere man behandler desto mere skal man have styr på varroatrykket i bifamilierne. Mere herom senere.

Sommerbehandlingen vil reducere midetrykket betydeligt og dermed give bifamilierne gode muligheder for at producere sunde vinterbier. Laves der ingen sommerbehandling vil midetrykket igen stige og betyde bifamiliens sammenbrud.

Periode 3 (sensommerbehandling). Viser det sig at ens sommerbehandling ikke er tilstrækkelig (der falder mere end 1000 mider ned ved behandlingen), anbefaler vi en sensommerbehandling, som kunne være en ekstra myresyre- eller thymolbehandling. Vi anbefaler at man laver en tidlig oxalsyredrypning, i en periode hvor vi ved at der er yngel i bifamilien. Det vil give en nedsat effektivitet, men fuld tilstrækkelig, hvis denne behandling følges op af en vinterbehandling. Men normalt vil langt de fleste biavlere først lave deres 3. behandling i vinterperioden, da midetrykket generelt er lavt.

Periode 4 (vinterbehandling). Bier yngler ofte langt ind i efteråret. Derfor vil der ske en opformering af mider i denne periode. Derfor anbefaler vi, at der laves en vinterbehandling med oxalsyre i december måned for at tage de sidste mider, som enten har opformeret sig naturligt, ens sommerbehandling har været mangelfuld, eller der er sket en reinvasion af mider fra nabobigårde.

Antallet af mider i bifamilien

Det er meget vigtigt hele tiden at holde øje med hvor mange mider der er i bifamilierne. Det kan gøres på flere måder. Vi anbefaler især nedfaldsmetoden, hvor vi opsamler døde mider i en indskudsbakke i bunden af bistader, specielt under og efter der gennemføres behandlinger mod varroa.

Biavlernes egne strategier

Biavlere der har arbejdet med varroa i mange år, udvikler deres helt egne strategier, som de har succes med. Således behandler flere biavlere med oxalsyre-drypning i foråret, andre giver bifamilierne en dobbelt krämerpladebehandling osv. Ens for metoderne er, at de overholder 3-trins behandlingen og dermed virker. Vi anbefaler dog nye biavlere at følge ”Den simple strategi”.

Den sikre strategi 2016

Cirklen repræsenterer en biavlssæson, som er delt ind i forskellige perioder, hvor det er mest optimalt at varroabehandle. De blå pile angiver tællinger af midenedfald.

Vi anbefaler mindst tre behandlinger i løbet af en sæson. Hvis det viser sig at midetrykket er for højt efter sommerbehandlingen anbefaler vi faktisk fire behandlinger ved at skyde en behandling ind i sensommeren. Oversigten viser i hvilke perioder metoderne er mest hensigtsmæssige, og i hvilket tidsinterval de kan udføres. Vi anbefaler alle nye biavlere at holde sig strengt til den simple strategi.

Den sikre strategi skal forstås således at der startes med en forårsbehandling (Periode 1), det vil typisk være en af droneyngel fratagningsmetoderne.

Der tælles naturligt varroanedfald i uge 25. Falder der mindre end 1 mide ned i døgnet er midetrykket uproblematisk. Falder der mere end 8 mider ned, skal der snarest laves en varroabehandling.

Under sommerbehandlingen (Periode 2) med myresyre eller thymol måles midenedfaldet. Falder der mere end 1000 mider ned ved behandlingen, skal der laves en ekstra behandling i sensommeren (Periode 3) med enten myresyre eller en oxalsyredrypning. Især oxalsyrebehandlingen vil være ufuldstændig pga. af yngel i bifamilierne, men er temperaturen for lav til myresyre, vil oxalsyren stadig være en god ide.

Året sluttes af med en vinterbehandling (Periode 4) i december måned med en oxalsyredrypning. Denne bør være standard for alle biavlere uanset midetrykket. Falder der under 200 mider ned ved denne behandling er midetrykket generelt lavt, men falder der flere mider ned, bør man være omhyggelig og rettidig med behandlingen i den kommende sæson.