Alternative bistader

Alternative bistader

I de senere år er der dukket en ”alternativ” biavlerbevægelse op, der gerne vil drive biavl på biernes præmisser. Det kunne være at drive biavl i topliste stader, drive biavl i halmkuber, Warré stadet osv. Seneste nye er at have bifamilier i træstammer. Udgangspunktet er ofte at lade bierne bygge deres egne vokstavler og ofte presses honningen. Man lader bierne overvintre på så meget egen honning som muligt. Bierne får i mange sammenhænge lov til at sværme frit.

Varroa og naturlig biavl

Desværre er der også nogle biavlere der har den fejlagtige antagelse, at når biernes holdes på ”biernes præmisser”, så klarer bierne også selv varroa. Dette er ikke tilfældet. Det skyldes bl.a. at bitætheden i Danmark er så stor, at alle danske bifamilier på den ene eller anden måde er påvirket af nabobifamilier og nabobigårde. At bierne laver en mindre celle størrelse, som skulle hindre varroa i at udvikle sig, har heller ikke vist sig at være tilfældet. Derfor er det vigtigt at bifamilier i disse alternative typer af bistader også varroabehandles, så de ikke kommer til at stå som opformeringsstationer af varroa.

Lær biavl først

Alt dette er yderst spændende og giver mulighed for fordybelse i biernes biologi og naturhistorie. Men det er ikke den mest rationelle måde at drive biavl på. Ofte oplever vi desværre at helt nye biavlere, uden kendskab til biernes biologi, kaster sig ud i disse eventyr. De mislykkes på den ene eller anden måde. Derfor er vores anbefaling: Lær traditionel biavl at kende først og kast dig så ud i disse alternative bistader bagefter og få en god succesoplevelse.

God varroa bekæmpelse

Man kan nemt tænke gode varroabekæmpelsesmetoder ind i disse typer af bistader, dette skal blot tænkes ind i driftssystemet.

Topliste stadet

Der skal ikke mange forandringer til i et toplistestade, for at der faktisk også her kan gennemføres en fornuftig varroabekæmpelse.

En vigtig detalje er at lave åbninger mellem toplisterne. Det gør at der kan laves oxalsyredrypninger. I kraft af at der er åbninger i toplisterne, kan man også gennemføre almindelig myresyrebehandling.

Man kan også i løbet af sæsonen gøre familien dronningeløs, tilsætte en dronningecelle. På denne måde vil bifamilien i en kort periode være dronningeløs, og dermed kan man i sæsonen give en oxalsyredrypning.

Man kan også ved sidste honningfratagning, skære alle rammer ud og dermed lave en kunstsværm, som er dronningeløs. Her kan også gives en oxalsyrebehandling.

Det store problem ved denne type bifamilier er, at bierne har en tendens til at lave en stor mængde droneyngel. Og det er især her miderne formerer sig. Dette er vanskeligt at styre.

alternativ-1

alternativ-2

Varroabekæmpelse i toplistestade. Øverst: Myresyrebehandling i form af krämerplade og fodring med foderdej. Nederst: Oxalsyredrypning.

Tysk kurvebistade. Foto Katharina Richter

Tysk kurvestade. Foto Katharina Richter.