Nassenheiderfordamperen – nassenheider Pro

Nassenheiderfordamperen – nassenheider Pro

Der findes flere versioner af Nassenheiderfordamperen. Fælles for dem er at de består af en beholder til myresyren, en væge som trækker myresyren ud af beholderen og en flade hvorfra myresyren kan fordampe.

Nassenheider Pro

Dette er en videreudvikling af nassenheiderfordamperen, som anbringes ovenpå bærelisterne. For at lave et fordampningskammer anbringes et tomt magasin over fordamperen. Fordamperen har en stor fordampningsoverflade som giver en god fordeling af myresyre i hele magasinet. Der er tre vægestørrelser at vælge imellem, hvilket giver bedre mulighed for at regulere fordampningen.

Fordamperen kan være lidt vanskelig at samle første gang, men når først den er samlet, er den let at håndtere. Den er tilsyneladende mindre temperaturafhængig end den traditionelle nassenheider. En anden fordel er, at Nassenheider Pro kan fyldes hjemmefra og lukkes med det medfølgende låg.

Tidspunkt

For begge typer fordamper starter behandlingen normalt efter sidste honningfratagning og den første fodring. Fordamperen skal blive siddende i 7-10 dage. Efter behandlingen fodres færdig.

Dosering

I Danmark er der gode erfaringer med at anvende 85% myresyre (nu 75% myresyre) med den lille vægestørrelse. I fordamperens vejledning anbefales 60%, men flere biavlere føler ikke at dette giver en tilstrækkelig god effekt, det kan dog være afhængigt af temperaturen.

Ved tidlig behandling, dvs. i starten af august, sættes det lille papstykke i fordamperen. Ved sen behandling, f.eks. i slutningen af september, når bierne er fodret færdig, anbefales 60% myresyre sammen med den mellemste størrelse væge. Vælger man alligevel 75% myresyre, anvendes stadig den lille væge.

Kontrollér eventuelt fordampningen, der er måleenheder på fordamperen. Kontrollér at der som minimum er fordampet 10 ml pr. dag i den første behandlingsuge. Fordampningen kan øges eller mindskes ved at skifte vægestørrelse.

 

Væger til Nassenheider Pro

Der er 3 forskellige størrelser væge til Nassenheider Pro