Oxalsyrefordampere

Oxalsyrefordampere

Fordampning af oxalsyrekrystaller anvendes i flere lande. Dette har også været afprøvet i Danmark og enkelte biavlere anvender det stadig.

Ideen er at man anbringer oxalsyrekrystallerne i en skål, som kan opvarmes, således at krystallerne fordamper inde i stadet. Dette skulle være yderst effektivt, men udstyret er dyrt og langsommeligt. Det kræver at der er en strømforsyning f.eks. i form af et bilbatteri. Fordamperen sættes ind i bifamilien i 3 minutter, hvorefter bifamilien skal være aflukket i 15 minutter. Ofte er man nødt til at lave en specialbund for at kunne få fordamperen ind i stadet.

For at undgå indånding af dampe skal man bruge beskyttelsesmaske, da dampene kan optages gennem luftvejene. En støvmaske er ikke nok, da det er dampene som er farlige.

I Danmark er det muligt at købe en velafprøvet model, nemlig varrox-fordamperen. På internet-markedet findes mange tvivlsomme fordampere, så det gælder om at være varsom.

Læs mere om oxalsyredrypning