Oxybee – nem måde at anvende oxalsyre

Oxybee – nem måde at anvende oxalsyre

Oxybee er en nem måde at oxalsyrebehandle.
Oxybee er afløseren for det produkt der tidligere hed ”BienenWohl”. Det et blandingsprodukt, som hovedsageligt indeholder oxalsyre. Der er blevet udviklet på Oxybee, så der i dag er tilsat glycerin til produktet.
Oxybee indeholder også andre stoffer, såsom sukker, vand, citronsyre, anisolie, eukalyptusolie. Ifølge producenten er anis- og eukalyptusolien tilsat for at få en god duft.

Effekt
Oxybee gives som en dryppebehandling (samme metode som en oxalsyredrypning). Det betyder at midlet er et systemisk middel og det virker på samme måde som oxalsyre. Midlet spredes fra bi til bi og fordeles således i hele bistadet.

Hvornår
Midlet skal anvendes i perioder hvor der ikke er – eller kun ganske lidt – yngel i bifamilierne. Desuden skal der behandles uden for sæsonen eller kun i bifamilier hvorfra der ikke skal høstes honning. Det betyder at behandlingen er mest optimal i december.

Fremstilling
Produktet leveres med en 1 liters dunk, hvori der er en oxalsyre-di-hydrat-opløsning. Den varmes op til kropstemperatur. Heri blandes de to poser med sukkerpulver og andre ingredienser. Luk flasken. Blandingens rystes godt igennem indtil alt pulveret er opløst.

Anvendelse
Opløsningen dryppes ned mellem tavlegaderne direkte på bierne. Det er samme fremgangsmåde som
ved en oxalsyredrypning. Ifølge producenten skal der gives ca. 5-6 ml pr. tavlegade, det vil altså sige
50-60 ml til et magasin.

Temperaturintervaller
Ifølge producenten bør udendørstemperaturen ikke være under 3 grader. I vores anbefaling for brug af
oxalsyre må der gerne være frost og bierne må gerne sidde i vinterklynge. Vores vurdering er at det samme må gælde for Oxybee.

Holdbarhed
Holdbarheden i ublandet tilstand er sat til to år, mens det i opblandet tilstand er sat til ét år. Bør stå
køligt og mørkt.

Andre produkter
På det internationale marked findes andre produkter til oxalsyredrypning. Det er f.eks. Api-Bioxal som anvendes i Norge. Api-Bioxal var det første produkt hvortil der blev tilsat glycerin for at give produktet en længere holdbarhed. VarroaMed, som bl.a. anvendes i Tyskland, udmærker sig ved at der i blandingen også er tilsat lidt myresyre. Desuden findes det schweiziske produkt, Oxyvar. Alle produkter har som basis et indhold af oxalsyre og så er der tilsat forskellige andre ting.

Opdateret fv