Bienenwohl – nem, men dyr oxalsyre

Bienenwohl – nem, men dyr oxalsyre

Bienenwohl er et blandingsprodukt, som hovedsageligt indeholder en 3,5% oxalsyreblanding. Produktet indeholder også andre stoffer, såsom sukker, vand, citronsyre, anisolie, eukalyptusolie. Tidligere indeholdt produktet også propolis, men det er nu fjernet.

Effekt

Bienenwohl gives som en dryppebehandling (samme metode som en oxalsyredrypning). Det betyder at midlet er et systemisk middel, og virker på samme måde som oxalsyre. Midlet spredes fra bi til bi og fordeles således i hele bistadet.

Hvornår

Midlet skal anvendes i perioder, hvor der er ingen eller så lidt yngel i bifamilierne som muligt. Desuden skal der behandles uden for sæsonen, eller kun i bifamilier hvor der ikke mere høstes honning. Det betyder at behandlingen er mest optimal i december måned.

Fremstilling

Produktet leveres med en 1 liters dunk, hvor der er en oxalsyredihydrat opløsning. Den varmes op til kropstemperatur. Heri blandes de to poser med sukkerpulver og andre ingredienser. Flasken lukkes og blandingen rystes godt igennem indtil alt pulver er opløst.

Hvordan/anvendelse

Opløsningen dryppes ned mellem tavlegaderne direkte på bierne. Det er samme fremgangsmåde som ved en oxalsyredrypning. Ifølge fabrikanten skal der gives ca. 5-6 ml pr. tavlegade. Det er højere end den danske anbefaling for oxalsyredrypning hvor vi anbefaler 3,5 ml pr. tavlegade. Vores vurdering er at den mængde er tilstrækkelig.

Temperaturintervaller

Ifølge fabrikanten bør udendørstemperaturen ikke være under 3 grader. I vores anbefaling for brug af oxalsyre må der gerne være frost og bierne sidde i vinterklynge. Vores vurdering er at det samme må gælde for Bienenwohl.

Risiko for bierne

Der er ifølge fabrikanten ikke umiddelbart registreret skader på honningbier ved rigtig anvendelse af Bienenwohl. Det må dog forventes at man kan se de samme skadevirkninger, som kan ses ved anvendelse af oxalsyredrypning. Det vil sige at der kan ske skader på bier ved gentagne behandlinger, som tidsmæssigt ligger tæt op ad hinanden. Behandlinger med tidsintervaller på over en måned kan lade sig gøre.

Opbevaring/holdbarhed

Bienenwohl leveres med en sidste holdbarhedsdato fra firmaets side. Holdbarheden er sat til 3 år, såfremt Bienenwohl opbevares køligt og mørkt. Den færdige blanding anbefales at blive opbevaret i køleskab. Her er holdbarheden 6 måneder. Sørg for at blandingen ikke kan forveksles med andre fødevarer.

Sikkerhed

Der bør anvendes syrefaste handsker og beskyttelsesbriller ved anvendelsen.

Efterskrift

Bienenwohl har være anvendt i Danmark i flere år, uden at vi har anbefalet brugen i den sikre strategi. Der findes derfor flere uautoriserede anbefalinger af midlet, såsom flere gange anvendelse i løbet af bisæsonen. Der florerer også flere forskellige angivelser for, hvor stor mængde af blandingen der skal gives. Vi har i vores anbefaling fulgt den vejledning, der er givet i Østrig af de veterinære myndigheder. Vores vurdering er, at Bienenwohl for den mindre biavler er nem at blande, nem at anvende, men at den aktive virkning er oxalsyredelen i blandingen, hvorfor Bienenwohl må betragtes som en dyr måde at give en oxalsyredrypning.

Bienenwohl