Krämerplader

Krämerplader

Krämerpladen er yderst effektiv og nem at anvende. Det er den mest anvendte varroabekæmpelsesmetode herhjemme.

Anvendelse

For biavlere, som ikke tager på lyngtræk, anvendes pladen umiddelbart efter at bifamilierne har fået det første foder (svarende til foderforbruget under behandlingen), efter honninghøsten. Det er normalt i slutningen af juli. Pladen skal ligge i stadet i 7-10 dage.

Derefter fjernes pladen, men kan genanvendes ved en senere behandling. Hvis den har mistet mere end 100 gram myresyre skal den genoplades med myresyre.
Bifamilien fodres færdig.

Pladen kan opbevares i en lukket plastikspand og lægges på igen i 7-10 dage i midten af september. Mange fordrer færdig mens resten af pladen damper af i efteråret.

Det er vigtigt at temperaturen er høj nok (over 12-15 gr.), når der behandles med myresyre. Se evt varroavejret for en vejrudsigt.

Placering

Krämerpladen skal placeres i et fordampningsrum, som dækker bærelisternes areal. Fordampningsrummet kan laves af en ramme, som er 6-8 cm høj. Krämerpladen placeres på to lister (ca. 2 cm høje) oven på bærelisterne. Fordampningsrummet gør, at myresyren kan fordeles mere ensartet ned i tavlegaderne. Herpå kan man lægge låg eller dækmaterialet.

Foderkasser, som vendes på hovedet, fungerer fint som fordampningsrum.

Slidser eller huller

Åbningerne i pladen skal passe med bifamiliens størrelse. Der laves fordampningshuller i krämerpladen på 4 cm² pr. ramme. Det betyder, at der ved 10 rammer skal åbnes et areal på 40 cm², som fordeles på begge sider af pladen. Altså 20 cm² på hver side.

Man kan enten skære slidser eller udstanse huller i krämerpladen, for at lave de ønskede åbninger til fordampningen. Vi har de bedste erfaringer med at lave huller, det giver en mere ensartet fordampning. Laves slidser så vær opmærksom på at plastikken kan presses ud til siderne, og give en større fordampning end ønsket.

Når der skal udstanses huller kan man anvende en hugpibe (kan købes hos en værktøjsmager eller bimaterielforhandlere), som er 16 mm i diameter (areal=2 cm²). Det giver 1 hul pr. side pr. tavle. Til 10 rammer laves der 10 huller på hver side af krämerpladen.

Har man ikke en hugpibe, kan man skære en 1×20 cm slids på hver side af pladen til en familie på 10 rammer.

 

kramerplader fordampning via slidser eller huller

 

For kraftig fordampning

Tilsæt altid en kølig krämerplade. Det giver en langsommere startfordampning. På varme dage anbefales det at tilsætte krämerpladen om aftenen. Ved høje udendørstemperaturer kan man reducere åbningens størrelse eller antallet af huller med op til 25%.

Kontrol af fordampning

Det er en god idé at lave en kontrolvejning af pladen før og efter anvendelsen. En god indikator for at pladen har virket tilfredsstillende er, at der er fordampet ca. 10 gram myresyre pr. dag. Desuden kan man kontrollere, om pladen stadig kan genanvendes, hvis den ikke har mistet mere end 100 gram myresyre.

Fremstilling

Krämerplader kan købes hos materielforhandlerne. Man kan også selv fremstille krämerplader, eller gøre det samlet i den lokale biavlerforening.

Der anvendes bløde træfiberplader. Pladen, 17×24,5×1 cm, lægges i en syrefast plastpose. Der hældes 250 ml 75% myresyre i posen (= 300 gram myresyre), som lukkes med tape eller med en dobbelt svejsning med et svejseapparat til fryseposer.

Sikkerhed

Myresyre er ætsende, hvorfor der skal anvendes beskyttelsesudstyr. Læs mere om sikkerhedsudstyr, når du arbejder med syre.