Oxalsyredrypning

Oxalsyredrypning

Oxalsyredrypning er uhyre effektiv, billig og nem at anvende.

Hvad

Oxalsyre er en organisk syre, som er almindeligt forekommende i naturen. F.eks. kommer den sure smag i rabarber og skovsyre fra oxalsyre. Oxalsyre er også naturligt forekommende i honning.

Effekt

Oxalsyrens virkningsmekanisme er ikke helt kendt. Dog spredes oxalsyren ved kropskontakt bierne imellem.

Ved fælles skandinaviske forsøg og ved forsøg i det internationale samarbejde ”European Group for Integrated Varroa Control”, som DBF har deltaget i, opnås effektivitet på over 90% i flere forsøg.
Der er til dato ikke konstateret resistens overfor oxalsyre. Det er heller ikke forventeligt.

Hvornår

Oxalsyredrypning virker ikke bag den forseglede yngel, hvorfor behandlingen skal foretages i perioder med så lidt yngel som muligt. Det vil sige i den „yngelfri“ periode i december. Dog bør man behandle så tidligt som muligt, således at de tilstedeværende mider skader mindst muligt.

I yngelfrie perioder kan der også behandles med oxalsyredrypning på andre tider af året f.eks. i forbindelse med en dronningeindepærring eller en nylavet aflægger.

Hvordan

Oxalsyreblandingen skal være lunken. Der anvendes en 50 ml doseringssprøjte. Der dryppes 3-3,5 ml pr. tavlegade med bier. Det giver ca. 35 ml pr. bifamilie. Dette er en meget lille mængde, hvorfor det kan være en god ide, først at øve sig med vand. Det er vigtigt at drypningen sker direkte på bierne og ikke blot på bærelisten, hvor bierne vil lade det ligge.

Temperatur

Når der oxalsyredryppes gør det ikke noget at bierne sidder i vinterklynge, ligesom frostgrader ikke er en hindring.

Behandler man om sommeren skal man være opmærksom på at bierne sidder mere spredt end om vinteren, derfor kan det være nødvendigt t bruge lidt mere oxalsyreblanding, op til 5 ml pr. tavlegade. Der må naturligvis ikke efterfølgende høstes honning fra familien.

Fremstilling

Til oxalsyrebehandlingen købes oxalsyre-di-hydrat, som er et hvidt pulver. Oxalsyre-di-hydrat er det der normalt sælges hos din materielforhandler. Det kan med fordel købes hos Matas eller Jem og Fix. Oxalsyreblandingen blandes i forholdet 1 liter vand : 1 kg sukker : 75 gram oxalsyre-di-hydrat. Dette er nok til 55 bifamilier. Se blandingstabel og regnemaskine.

Dog skal man være varsom med at blande for små mængder, f.eks. til blot to bifamilier, da det ved afvejning på almindelige køkkenvægte kan give en forkert blanding grundet køkkenvægtenes unøjagtighed.
Oxalsyre kan købes i f.eks. Matas forretninger. 180 gram oxalsyre-di-hydrat krystaller koster ca. 30 kr. inkl. moms. 180 gram oxalsyre er nok til at behandle ca. 130 bifamilier, hvilket giver en pris på ca. 20 øre pr. bifamilie. Danske målinger viser at man kan behandle en bifamilie på under 30 sekunder.

Schweiziske undersøgelser har vist, at opbevarer man oxalsyreblandingen kælderkoldt (under 15 grader) kan opløsningen gemmes i et halvt år. Opbevares blandingen ved en højere temperatur, udvikles det såkaldte HMF, som er giftigt for bier. Vi anbefaler derfor at bruge friske blandinger. Man bør opbevare opløsningen i medicinflasker, som er børnesikret.

Risiko

Anvendes oxalsyre rigtigt og i de rigtige doser er risikoen for skader på bierne meget små. Overdoseres, kan man miste en del bier og svække bifamilien.

De frarådes at lave flere behandlinger tæt på hinanden, men laves behandlingerne med måneder mellem, kan man godt lave flere behandlinger på en sæson. Vi har dog større biavlere, som behandler både efterår og forår med oxalsyre.

Der er på nuværende tidspunkt ikke konstateret øgede restkoncentrationer i honning sæsonen efter anvendelse af oxalsyre om vinteren. I foderet kan man se en øget oxalsyrekoncentration, men denne falder igen i løbet af 8 uger efter behandlingen.

Sikkerhed

Til varroa-bekæmpelse bruges oxalsyre i en meget svag opløsning (3,2%). Denne opløsning er kun meget svagt ætsende. Dog skal man være yderst påpasselig ved kontakt med huden, da oxalsyren kan optages igennem huden. Oxalsyren kan også skade ved at blive optaget gennem åndedrættet eller indtage det. Derfor frarådes det at foretage oxalsyresprøjtning med en blomsterforstøver.

Ved dryppemetoden har man fuld kontrol over oxalsyren. Ved behandling skal der anvendes syrefaste gummihandsker. Ved opblanding skal der anvendes handsker, briller og åndedrætsværn (P2 støvmaske).
Se mere om sikkerhed ved arbejde med syrer.

VIDEO 1: Oxalsyredrypning af bifamilier – instruktion

 

VIDEO 2: Oxalsyredrypning af bifamilier – demonstration