Reinvasion

Reinvasion

 

Reinvasion kan have en betydelig effekt

Reinvasion betyder at der tilføres varroamider udefra til ens bifamilier. Det kan komme fra bigårde der står ubehandlet hen. Den største risiko er at vores bier røver en anden familie, som er svækket af mange varroamider, og på den måde tager miderne med hjem. Det kan dog også skyldes fejlflyvninger.

Reinvasion sker primært i sensommeren og kan antage et betydeligt omfang. Adskillige hunderede mider kan på den måde flyttes mellem bifamilier.

For at sikre sig mod reinvasion, anbefaler vi at man laver en sen varroabehandling. Man skal altså ikke regne med at fordi der er behandlet effektivt om sommeren, at bierne så også kan holde sig fri for varroa.

Vinterbehandlingen bør foretages med oxalsyredrypning i december måned. Vi anbefaler alle biavlere som en rutine at lave denne vinteroxalsyredrypning.