Biotekniske metoder – dronningeburet

Biotekniske metoder – dronningeburet

I Italien er man langt fremme med en metode hvor dronningen spærres inde i et mindre bur, hvor hun er helt forhindret i at lægge æg. Ved at holde hende indespærret i 24 dage skaber man en yngelfri periode, hvor det er muligt at behandle effektivt med oxalsyre, fordi alle mider så befinder sig på de voksne bier.

Buret kan anvendes mens der stadig bæres nektar ind. Dronningen kan spærres inde tidligst 24 dage før høst af den sidste honning. For at familien kan nå at producere nok vinterbier, skal høsten helst ikke ske efter 15. juli, hvilket vil sige at dronningen senest skal bures inde omkring Skt. Hans.

• Find en tavle midt i yngellejet. Udskær et stykke på størrelse med buret. Monter buret senest dagen før dronningen indespærres. Det er vigtigt at tavlen befinder sig midt i yngellejet

• Brug ikke røg når du sætter dronningen i bur, og slet ikke så længe hun er derinde. Det er en god ide at have mærket sine dronninger i god tid før de skal spærres inde

• Hold dronningen indespærret imellem 21 og 24 dage – 24 dage er mest effektivt, så er al yngel krøbet når hun frigives. Frigiv dronningen ved at åbne den lille låge forneden i højre side af buret. Aldrig ved at tage hende ud af buret. Hun skal selv gå ud når rammen er sat tilbage i bifamilien.

• Høst den sidste honning inden oxalsyredrypning

• Dryp bifamilien med oxalsyre senest to dage efter frigivelsen på samme måde som ved vinterbehandlingen. Eneste forskel er, at bierne ikke sidder så tæt sammen som i vinterlejet, og derfor kan det være nødvendigt at bruge mere oxalsyre. Brug derfor op til 5 ml oxalsyre pr. tavlegade

Er den gamle dronning blevet udskiftet af bierne op til indespærringen er det vigtigt, at den nye dronning er gået i æglægning inden hun spærres inde.

Er der sværmning på vej – det ses ved at der er dronningeceller i familien – så spær alligevel den gamle dronning inde. Bierne vælger selv hvilken dronning der skal fortsætte. Der sker ingen sværmning så længe den gamle dronning er i bur. Er der efterfølgende lidt yngel fra en ny dronning, så fjern de forseglede yngelceller før oxalsyredrypningen.

Sker der tab af dronning mens hun er i bur, kan en ny tilsættes når der alligevel fodres efter oxalsyredrypningen.

Der er en vis risiko for at miste dronningen med denne metode. Derudover er der naturligvis noget arbejde med at finde dronningen, samt med at se efter sværmceller.

Selvom yngelproduktionen stoppes i en periode, har dette ikke betydning for produktionen af vinterbier, hvis bare indgrebet foretages rettidigt. Dronningen kompenserer hurtigt for yngelstoppet ved at øge æglægningen.