Den simple strategi

Den simple strategi

Varroa kan ikke udryddes. Biavlere må derfor leve med, at varroa altid er til stede i bifamilien. Men med en fornuftig bekæmpelsesstrategi kan miderne uden problemer holdes under enhver form for skadetærskel.

Store og sunde bifamilier er forudsætningen for enhver succesfuld biavl. Er en bifamilie på den ene eller anden måde svækket, f.eks. pga. dårlig udvintring eller mange varroamider, vil der komme flere følgesygdomme til, som vil kunne gøre det af med bifamilien.

To anbefalede strategier

Gennem årene har Danmarks Biavlerforening udviklet to anbefalede strategier: „Den sikre strategi”  og den „simple strategi”, som vi anbefaler den nye biavler at behandle.

Den simple strategi

Den simple strategi er for biavleren der skal til at varroabehandle for første gang. Til dem anbefaler vi at følge denne strategi fordi den sikrer at varroaantallet holdes på et acceptabelt niveau.

Benyt en 3-delt dronetavle i foråret (skæres ud hver syvende dag). Se mere om droneyngelfratagning.

Tilsæt en krämerplade lige efter honninghøsten. Nogle vil benytte en nassenheiderfordamper eller bruge fri myresyre. Sørg for at bierne har foder nok til behandlingsperioden. Kontroller at midenedfaldet ikke er over 1000 mider. Hvis det er tilfældet skal der laves en behandling mere i november måned i form af en oxalsyredrypning.

Lav som standard hvert år en vinterbehandling med oxalsyredrypning i december.

Hav gerne indskud i bifamilien og hold øje med midenedfaldet. Lad aldrig det naturlige daglige midenedfald overstige 1 mide/dag!

Den lilla kurve viser varroa udviklingen når der laves bekæmpelser i løbet af sæsonen efter den simple strategi.

Den simple strategi

 

 

Som biavler skal man være på vagt, når man ser nogen form for skade og sygdom i bifamilien. Dette kan komme af et for højt varroamidetryk. Overholder du strategiernes forskrifter, er det meget lidt sandsynligt, at dine bifamilier vil lide skade.

Erfarne biavlers egne strategier

Biavlere der har arbejdet med varroa i mange år, udvikler deres helt egne strategier, som de har succes med. Således behandler flere biavlere med oxalsyredrypning i foråret, andre giver bifamilierne en dobbelt krämerpladebehandling osv. Ens for metoderne er, at de overholder 3-trins behandlingen og dermed virker. Vi anbefaler dog nye biavlere at følge den gængse anvisning her på Varroa.dk, inden man begynde at eksperimentere for meget.

Mælkesyrebehandling, varmebehandling og dronningeindespærring er ikke del af strategierne, da kun meget få biavlere anvender metoderne.

 

Opdateret – fv