Sådan laver du Thymolstrimler til varroabekæmpelsen

Sådan laver du Thymolstrimler til varroabekæmpelsen

Thymol er en æterisk olie som naturligt udvindes af timianplanten. Gennem mange år har thymol været brugt til bekæmpelse af bakterier og svampe, men det er også velkendt, at det kan bruges til varroabekæmpelse.

Thymol regnes for mere skånsom for bierne, så der bl.a. er mindre risiko for at tage livet af dronningen, som det nogle gange sker med myresyre. Det er nok den væsentligste årsag til at nogle vælger thymol frem for myresyre. Effekten af thymol er langsommere, end hvad vi kender fra myresyre. Som med myresyre er det en god ide at tælle midenedfaldet under behandlingen, så man får en fornemmelse af hvor voldsomt angrebet bierne er. Det vil så også være tydeligt at midenedfaldet starter langsommere og fortsætter over en længere periode end med myresyre.

Materielforhandlerne sælger thymol i form af Apiguard hvor stoffet findes i en gel der ligger i en alubakke. Bakken stilles direkte på bærelisterne. Efter 14 dage udskiftes bakken med en ny, som også skal stå i 14 dage. Nogle forhandlere sælger også thymolkrystaller, så man selv kan fremstille thymolimprægnerede strimler til behandling af sine bifamilier.

I denne artikel vil vi beskrive hvordan man gør det. Processen er lidt besværlig så det kan bestemt anbefales, at man går flere sammen. Det er lettere at lave en større portion, når man nu alligevel er i gang. Vi har besøgt Bent FR Larsen og Nicky Toftum fra Flakkebjerg Herreds Biavlerforening, som gennem flere år har lavet deres egne thymolstrimler. Vi vil her beskrive hvordan de gør det. Der er andre metoder, men dette er en vel gennemprøvet metode. Det er vigtigt at slå fast, at doseringen er meget vigtig. For meget thymol kan skade bierne og for lidt kan betyde at effektiviteten på varroamiderne forringes.

Materialer

Her bliver brugt syntetisk fremstillet thymol. Den kemiske betegnelse er 2-isopropyl-5-methylphenol. Det er naturligvis vigtigt at det er meget rent, i en kvalitet der kan bruges til fødevarer. Da thymolen lugter kraftigt, bør arbejdet klares et sted med læ og god udluftning. Det er også ætsende, så man skal bruge beskyttelseshandsker, både under fremstillingen og når man senere bruger strimlerne i bigården.

Strimlerne laves af engangsklude af typen Wettex Maxi, som skæres ud i stykker der er 5×15 cm. Dette passer med, at de lige præcis kan opsuge den rette mængde thymol (12 gram). Strimlerne skæres ud på forhånd, så det hele er klart når thymolkrystallerne er smeltet. Derefter skal der nemlig arbejdes hurtigt.

Fremstilling

Thymolkrystallerne hældes i en gryde. Denne stilles i vandbad i en lidt større gryde (Figur 1). Krystallerne skal opvarmes til lige over 50°C hvor de smelter. Det må endelig ikke blive meget varmere, da thymolen ellers nedbrydes. Den bedste metode er med bundvarmestyring af vandbadet.

Opstilling med gryder

Figur 1. Opstilling til smeltning af thymolkrystallerne. En lille gryde med krystallerne er sat i vandbad i en større gryde. Temperaturen af vandbadet kontrolleres med bundvarmestyring. Det er vigtigt at vandet ikke bliver for varmt. Herudover en skål til kogende vand til rensning af sprøjte.

 

Afhængigt af den præcise opstilling, skal vandbadet indstilles til en temperatur omkring 60°C, så thymolkrystallerne stille og roligt smelter.  Det tager noget tid at smelte krystallerne, som har en tendens til at smelte sammen i en større klump. Hak dem evt. i mindre stykker med en skruetrækker eller lignende (Figur 2).

Figur 2. Thymolkrystallerne hakkes i mindre stykker med en skruetrækker

 

Når krystallerne er fuldstændig smeltet og det er blevet til en klar væske (Figur 3), er det klar til at komme på Wettex-strimlerne. Det gør du med en 50 ml sprøjte. Thymolen vil krystallisere igen når den afkøles, og hvis den krystalliserer i sprøjten, sætter den sig fast. Derfor skal sprøjten varmes op ved at suge flydende thymol op, og sprøjte det ud igen nogle gange. Efter brug er det også vigtigt, med det samme, at rense sprøjten med varmt vand.

 

Figur 3. Når krystallerne er smeltet suges 12 ml op i sprøjten

 

Der sprøjtes 12 ml ud på hver strimmel (figur 4). Bent og Nicky lægger et lag plastik ovenpå på hvert lag af to thymol strimler. Det skal sikre at der ikke overføres thymol mellem strimlerne, så nogle får for meget og andre for lidt.

 

Påføring af Thymolopløsning

Figur 4. Thymolopløsningen sprøjtes hurtigt ud på strimlerne

 

Når de har 5 lag, lægges de i plastikposer (Figur 5). Opbevares fladt indtil de er helt størknede og opbevares i køleskab indtil de skal bruges.

Figur 5. Strimlerne pakkes i plastikposer og opbevares køligt til de skal bruges. Mellem hver strimmel lægges et lag plastik

 

Den praktiske brug

Ved brug skæres strimlen over i to dele som lægges ovenpå bærelisterne på hver side af yngellejet. Det er vigtigt at de ikke lægges direkte på yngellejet, men at der er ca. 5 cm fra strimler til yngelleje. Efter 10 dage, skæres endnu en strimmel over og lægges i bifamilien, uden at fjerne den gamle. To fulde strimler er altså passende dosering til en 10-rammers familie.

Thymol virker både via fordampning og ved at bierne fjerner det og på den måde får det fordelt i familien. Temperaturen er derfor vigtig for effektiviteten og den skal være over 15°C for at sikre tilstrækkelig effektivitet. Kommer temperaturen over 30°C bør man ikke bruge thymol. Bedst effekt får man i temperaturområdet 20-25°C. For at sikre fordampningen skal man ikke lægge plastikdækken direkte på strimlerne. En afstand på nogle få cm til låget er nok til at thymolen kan fordampe og fordeles i stadet.

Under brugen bør netbunden lukkes og flyvespalten reduceres. Det er som sagt en god ide at tælle midenedfald under behandlingen for at få en fornemmelse af midesituationen. Behandling med thymol skal betragtes som et alternativ til myresyrebehandling. De kommercielle thymolprodukter lover effektivitet på op til 80-90%. Det er altså ikke alle mider som dør ved behandlingen og de resterende vil kunne opformere sig yderligere i løbet af sensommeren. Derfor er det vigtigt, at der også laves vinterbehandling med oxalsyre.

Til sidst skal vi gøre opmærksom på, at visse voksklubber har lavet regler om, at deres medlemmer ikke må bruge thymol fordi der er risiko for restkoncentrationen i voksen. Det er vigtigt at undersøge dette inden du går i gang med thymolbehandling, hvis du er medlem af en voksklub. Risikoen for at der kan være rester i voksen betyder også, at der ikke skal høstes honning først på sommeren, fra rammer der er blevet behandlet i sensommeren det foregående år. Hvis bare man sørger for, at de rammer der behandles i sensommeren først høstes i den sene høst året efter, skulle der ikke være nogle problemer med thymolrester i honningen.