Nassenheiderfordamperen – traditionel nassenheider

Nassenheiderfordamperen – traditionel nassenheider

11. oktober 2016

Der findes flere versioner af nassenheiderfordamperen. Fælles for dem er at de består af en beholder til myresyren, en væge som trækker myresyren ud af beholderen og en flade hvorfra myresyren kan fordampe.

Traditionel Nassenheider

Denne fordamper består af to enheder: en myresyrebeholder og et fordampningskammer. I fordampningskammeret kan man sætte et papstykke af to forskellige størrelser. Fordamperen monteres på en liste i en ramme, således at fordamperen hæves op på midten af rammen. Dette for at få fordamperen op til varmen i bifamilien.

Det er vigtigt, at fordamperen placeres så tæt på yngellejet, at den er indenfor det område, som dækkes af bier. Derfor anbefales det at sætte fordamperen op ad den forreste yngeltavle. Kommer fordamperen til at sidde uden for biklyngen, bliver fordampningen utilstrækkelig. I trugstadet placeres fordamperen foran forreste yngeltavle. Strækker yngellejet sig over to magasiner, anbringes der også en fordamper i det øverste magasin, placeret modsat i forhold til fordamperen i nederste magasin.

Det anbefales, at man anskaffer sig en sprøjteflaske til at fylde fordamperen med, da den er vanskelig at fylde på andre måder uden at spilde.

Tidspunkt

For begge typer fordamper starter behandlingen normalt efter sidste honningfratagning og den første fodring. Fordamperen skal blive siddende i 7-10 dage. Efter behandlingen fodres færdig.

Dosering

I Danmark er der gode erfaringer med at anvende 85% myresyre (nu 75% myresyre) med den lille vægestørrelse. I fordamperens vejledning anbefales 60%, men flere biavlere føler ikke at dette giver en tilstrækkelig god effekt, det kan dog være afhængigt af temperaturen.

Ved tidlig behandling, dvs. i starten af august, sættes det lille papstykke i fordamperen. Ved sen behandling, f.eks. i slutningen af september, når bierne er fodret færdig, anbefales 60% myresyre sammen med den store væge. Vælger man alligevel 75% myresyre, anvendes stadig den lille væge.