Varroatester

Varroatester

Varroatesteren anvender CO2 og er ikke så effektiv som de andre metoder, men kan give en indikation af angrebsgraden i en bifamilie.

Varroa testeren er en dansk opfindelse. Det er et todelt rør, hvor der er afmærket hvor mange bier der skal tilsættes. Der skal bruges ca. 200 bier.

Biprøven tages som ved flormelismetoden, ved at banke bierne ned på et stykke plastik, og derefter hælde bier i beholderen, til de når stregen, og luk beholderen. Bierne er i den del af beholderen hvor der er et lille hul. Vend cylinderdelen så delen med bier er nederst.

Med den medfølgende pistol tilsættes CO2 gennem det lille hul, i 4-6 sekunder. Vent 10-20 sekunder, så gassen når at virke rigtigt. Når bierne er bedøvede, så vend beholderen og ryst nænsomt i ca. 10 sekunder. Nu kan alle mider tælles på bund-låget. Bierne kan efter prøven sættes tilbage til bifamilien.

Testeren er blevet afprøvet af Danmarks Biavlerforening. Testeren virker, men har kun en effektivitet på ca. 45-50%. Dette bør man have i baghovedet, når den anvendes. Man skal også lige have det rette fingerlag for anvendelse af pistolen. Hvis der overdoseres kan bierne blive fugtige, så miderne klistrer til bierne. Hvis der underdoseres, bedøves miderne ikke tilstrækkeligt til at falde af.

 

Varroa tester