Behandling af bisværme

Behandling af bisværme

Behandling af bisværme er vigtig, da de kan medbringe mange varroamider fra moderfolket.

I løbet af en bisæson opstår der mange situationer, hvor man har en bifamilie i yngelfri tilstand. Dette er en god anledning til at lave en effektiv varroabehandling. Det klassiske eksempel er en bisværm, der tages hjem. Andre eksempler er aflæggere, der bliver yngelfri eller sågar bifamilier, hvor dronningen er gået til og der skal indskiftes en ny dronning. Disse situationer er gode lejligheder til at give bifamilier en varroabehandling. Der er to gode muligheder for behandling: mælkesyre og oxalsyredrypning.

Bisværmen

En bisværm bør under alle omstændigheder behandles når den tages hjem. I tidens løb har vi set bisværme med et endda anseeligt antal varroamider.

Uanset hvordan man tager en sværm, skal den sættes på helt nye kunsttavler. Når sværmen har siddet 1-2 døgn og er begyndt at bygge på kunsttavlerne, ved man at den bliver i stadet. Man bør være opmærksom på om sværmen sulter. Det kan være nødvendigt at fodre i meget trækfattige perioder.

Oxalsyre

Yngelfri bifamilier kan behandles med en oxalsyredrypning. Dryp med 3 ml oxalsyreopløsning pr. tavlegade med bier. Se vejledning for oxalsyredrypning.

Mælkesyre

Efter 1-2 døgn kan man give bisværmen en mælkesyrebehandling direkte på tavlerne. Én behandling vil normalt være nok. En vandforstøver med mælkesyre er nem at anvende og nem at have stående. Den skal blot stå køligt (maks. 15 grader) og må ikke udsættes direkte for sollys. Se vejledning for mælkesyre.

Hav en dunk oxalsyre eller mælkesyre stående

Første gang en bifamilie skal behandles bør der laves en liter opløsning af enten mælkesyre eller oxalsyre. Der er tradition for at behandle sværme med mælkesyre, men en oxalsyredrypning virker også fint. Begge opløsninger skal stå koldt og mørkt, så holder de fint 3-4 måneder. Syrerne skal opbevares sikkert, således at uvedkommende ikke kan få adgang til dem. Især oxalsyre kan være meget giftig ved indtagelse.

Husk at viderebehandle sværmene om efteråret, da sværmbehandlingen ikke kan stå alene.