Total yngelfratagning

Total yngelfratagning

Princippet i total yngelfratagning er egentlig ret simpelt. Man fjerner  al forseglet yngel, og behandler derefter bifamilien med oxalsyre. Det giver en effektiv bekæmpelse af varroamiderne, fordi de kun kan sidde på de voksne bier. Det svarer nærmest til at lave en aflægger, og har flere af de samme fordele.

Mange biavlere har det svært med at fjerne og destruere al ynglen, men dronningen er god til at kompensere for den fjernede yngel. I Tyskland har man lavet forsøg der viser, at bifamilier hvor al ynglen fjernes midt i juli er lige så store ved indvintringen, som kontrolfamilier der er behandlet traditionelt mod varroa. Omsmelter man yngeltavlerne opnår man ud over at fjerne varroamider, at eventuelle sygdomskim også fjernes. Der er dog flere variationer af metoden. Man kan bruge fangsttavler i stedet for oxalsyre, og man har muligheden for at bruge de fjernede yngeltavler til aflæggere.

I trækfrie perioder er der risiko for røveri, hvorfor man bør arbejde hurtigt og helst tidligt om morgenen eller om aftenen.

• Senest midt-juli fjernes ynglen fra familien. Ynglen kan enten smeltes om eller bruges til aflæggere (se behandling af fjernet yngel nedenfor)

• Den gamle familie tilsættes 2-4 jomfrutavler, og der fyldes op med kunsttavler (med mindre man vil bruge fangsttavle, så skal der være plads til den).

• Det undersøges om familien har tilstrækkelig foder, og ellers tilsættes en fodertavle.

Behandling med oxalsyre (efter høst)

• Det er tilstrækkeligt at fjerne den forseglede yngel

• Bifamilien behandles med oxalsyre på samme måde som ved vinterbehandlingen. Den eneste forskel er, at bierne ikke sidder så tæt sammen som i vinterlejet, og derfor kan det være nødvendigt at bruge mere oxalsyre, 3,5–5 ml oxalsyre pr. tavlegade.

Behandling med fangsttavle (kan foretages før høst)

• Det er vigtigt at al ynglen, også den ikke-forseglede, fjernes

• Der anbringes en enkelt tavle med åben yngel midt i magasinet

• Efter 7-10 dage kontrolleres yngel og byggeaktiviteten, samt fangsttavlen fjernes og omsmeltes (eller samles til en ny yngelsamler)

• Til august kontrolleres midenedfaldet, og hvis det er over 1 mide/dag i naturligt midenedfald, skal der behandles med myresyre

Behandling af fjernet yngel

Ønsker man ikke at destruere den fjernede yngel, kan man enten behandle den med myresyre, varme, eller samle den i et såkaldt yngeltårn.

Myresyre

Forseglet yngel kan behandles ved hjælp af myresyre. De forseglede yngeltavler uden bier anbringes i et lukket kunststofstade i 1 time med 25 ml 75% myresyre på sugende materiale over og 25 ml under tavlerne. Rammerne anbringes i et aflukket 10 rammers magasin. Effekten af denne behandling er meget høj (tæt på 100%). Ved denne behandling mister man ca. 10% af ynglen, specielt den ældste yngel er følsom.

Det er vigtigt, at man kun anvender forseglede yngeltavler fra bifamilier, som ikke er særligt hårdt angrebet, da der ellers kan være virus i ynglen.

Varmebehandling

Ved varmebehandling udnytter man det faktum at biyngel kan tåle lidt højere temperaturer end varroa-miden. Forseglet biyngel kan klare temperaturer op til knapt 44°C, hvorimod varroamiden ikke kan tåle temperaturer over 40°C. Effektiviteten af behandlingen er meget høj, hvis behandlingen gennemføres korrekt. Temperaturen skal op i nærheden af 44°C og holdes der i et par timer.

Nogle biavlere har selv bygget varmebehandlingssystemer, som efter sigende fungerer godt. Det vigtigste i den sammenhæng er, at styringen af temperaturen er meget præcis og at varmen fordeles jævnt i hele systemet. Metoden er generelt tidskrævende, og kræver udstyr som ikke er let tilgængeligt.

Yngeltårn

• Alle yngeltavler med ca. 300 bier pr. tavle anbringes i et tomt magasin. Der kan godt være tavler fra forskellige bifamilier

• I hvert magasin placeres også en fodertavle og en pollentavle

• Der kan enten tilsættes en uparret dronning, eller man kan lade bierne lave en ny af æg fra tavlerne

• Yngeltårnet bør placeres i en anden bigård

• Efter 21-24 dage er al ynglen krøbet, og der behandles med oxalsyre

• Til august kontrolleres midenedfaldet, og hvis det er over 1 mide i dagligt nedfald skal der behandles med myresyre