Den sikre strategi

Den sikre strategi

Overholder du de beskrevne forskrifter vil du udvintre sunde og stærke bifamilier, der har et lavt midetryk den efterfølgende sæson. Som biavler skal du hele tiden være på vagt. Ser du varroaskader i din bifamilie i form af deforme vinger har du for mange varroa i din bifamilie og skal lave en behandling snarest. Dit bedste pejlemærke for om du har for mange varroa er at bruge indskudsmetoden til at måle midenedfald. Husk højt midetryk kan også komme af bifamilier i dit nærområde der ikke behandles og derfor bryder sammen, således at din bifamilie går på røveri og får mider med hjem i egen familie. Det er det vi kalder reinvasion.

Sådan bekæmper du varroa sikkert og nemt!
For at sikre en god varroabekæmpelse er det en forudsætning, at bifamilierne er sunde og stærke. Dette er forudsætningen -for enhver succesfuld biavl uanset om det er varroa eller andre sygdomme man døjer med. Er en bifamilie i forvejen svækket – f.eks. på grund af fodermangel, andre sygdomme eller varroa – vil der ofte komme andre følgesygdomme til, som kan ende med at tage livet af bifamilien. Vi kan ikke udrydde varroa. Vi må leve med at de altid er til stede i bifamilien, men med en fornuftig bekæmpelse kan miderne holdes på et niveau, hvor de ikke skader bierne væsentligt.

Den sikre strategi
Over årene har vi udviklet „Den sikre strategi” (se oversigtsfiguren på side 10-11). Figuren viser en oversigt over de muligheder man har for varroabekæmpelse med økologiske metoder. Ud fra oversigten kan du vælge de metoder som passer bedst ind i din strategi. Vi ved, at det kan virke uoverskueligt og derfor anbefaler vi specielt nyere biavlere, at man følger den „simple fremgangsmåde“ i begyndelsen (se figur 2 på side 8), som indeholder de vigtigste dele af strategien. Mælkesyrebehandling, varmebehandling, dronningeindespærring, og total yngel- fratagning er udeladt fra oversigten, da kun meget få biavlere anvender metoderne. Metoderne er dog beskrevet i hæftet og kan fint implementeres i individuelle strategier.
Overholder du de beskrevne forskrifter, vil du udvintre sunde og stærke bifamilier med et lavt midetryk den efterfølgende sæson. Som biavler skal du dog hele tiden være på vagt. Ser du varroaskader i din bifamilie i form af bier med deforme vinger, så har du for mange varroa i din bifamilie og du skal straks sætte ind med en behandling. Den bedste måde til at kontrollere om der er for mange varroa, får du ved at bruge indskudsmetoden (se side 12) til at måle midenedfald. Husk at et højt midetryk også kan komme fra bifamilier i dit nærområde der ikke behandles og derfor bryder sammen. Går dine bifamilier på røveri, risikerer de at få mider med hjem. Det er det, der kaldes reinvasion.

Mælkesyrebehandling, varmebehandling, dronningeindespærring og total yngelfratagning er udeladt fra oversigten, da kun meget få biavlere anvender disse metoder.

Oversigt med de mest almindelige metoder der indgår i den sikre strategi.