Den sikre strategi

Den sikre strategi

Der findes ingen metoder, som kan udrydde varroamiden fuldstændigt. Men vil du bekæmpe varroa med både livrem og seler, bør du anvende den sikre strategi med tre former for bekæmpelse i løbet af en bisæson. Målet er ikke hver gang at have en ekstrem høj effektivitet, men derimod at holde midetrykket lavt.

Sunde bifamilier

For at sikre en god varroabekæmpelse er det en forudsætning at ens bifamilier er store og sunde. Dette er forudsætningen for enhver succesfuld biavl uanset om det er varroa eller andre sygdomme man døjer med. Er en bifamilie svækket grundet fodermangel, andre sygdomme eller varroa, vil der komme flere følgesygdomme til som vil svække bifamilien unødigt. Vi kan ikke udrydde varroa, vi må leve med at de altid er til stede i bifamilien. Men med en fornuftig bekæmpelse kan miderne uden problemer holdes under enhver form for skadetærskel.

Den sikre strategi

Over årene har vi udviklet „Den sikre strategi”. Figuren herunder viser en oversigt over de muligheder man har ved varroabekæmpelse med økologiske metoder. Ud fra oversigten kan man vælge de metoder som passer bedst ind i ens egen strategi. Se siden om “Den sikre strategi, sådan gør du” for at får mere information om indholdet i den sikre strategi. Alt dette kan virke uoverskueligt, hvorfor vi anbefaler specielt nye biavlere at følge den „simple strategi“, som er en forsimplet version af den sikre strategi.

Mælkesyrebehandling, varmebehandling, dronningeindespærring og total yngelfratagning er udeladt fra oversigten, da kun meget få biavlere anvender disse metoder.

Overholder du de beskrevne forskrifter vil du udvintre sunde og stærke bifamilier, der har et lavt midetryk den efterfølgende sæson. Som biavler skal du hele tiden være på vagt. Ser du varroaskader i din bifamilie i form af deforme vinger har du for mange varroa i din bifamilie og skal lave en behandling snarest. Dit bedste pejlemærke for om du har for mange varroa er at bruge indskudsmetoden til at måle midenedfald. Husk højt midetryk kan også komme af bifamilier i dit nærområde der ikke behandles og derfor bryder sammen, således at din bifamilie går på røveri og får mider med hjem i egen familie. Det er det vi kalder reinvasion.

Bekæmpelsesmetoder 2016

Oversigt med de mest almindelige metoder der indgår i den sikre strategi.