Bekæmp varroa med småfamilier

Bekæmp varroa med småfamilier

Sørg altid for at have rigeligt med småfamilier. Småfamilier giver din biavl fleksibilitet, muligheder og de reserver du har brug for i en god og veldrevet biavl. Småfamilier er en god forsikring mod årets vintertab. Du kan erstatte dårlige dronninger eller forstærke svage bifamilier. Samtidig giver småfamilier mulighed for at lave tidlige varroabehandlinger, og dermed indvintre nye familier med meget lavt midetryk. Laver du dine småfamilier tidligt på sæsonen, kan de indvintres som produktionsfamilier.

Produktion af småfamilier er en vigtig del af varroabekæmpelsen

Produktionen af småfamilier giver en positiv sidegevinst i forhold til varroa. Blot det, at man tager bier og yngel fra en produktionsfamilie gør, at man kan reducere antallet af varroa med op til en tredjedel. Småfamilier kan nemt og bekvemt varroabehandles i sæsonen, da disse ikke vil give noget honningafkast i den indeværende sæson. Dette giver gode muligheder for at have sunde og stærke bifamilier til indvintring.

Hvor mange småfamilier?

Producér mange småfamilier. Det er vigtigt. Flere danske biavlere indvintrer omkring 25% eller flere småfamilier i forhold til antal indvintrede produktionsfamilier. Desuden har der de sidste mange år været en god afsætning af nye bifamilier i foråret. Så producerer du for mange bifamilier, kan overskuddet let sælges videre.

Hvordan huses småfamilierne?

Den simple opskrift er at bruge en normal bund og almindelig bikasse. Det er faktisk den mest fleksible metode. Så kan familierne udvides efterhånden som de bliver større og større. På markedet findes der dobbeltbunde. På denne måde kan de små familier deles om varmeøkonomien vinteren over. Laver du dine småfamilier for tidligt på sæsonen, løber du risikoen for at familierne bliver for store til overvintring på disse dobbelt bunde. I nogle trugstader er der to flyvesprækker, hvorfor man nemt kan overvintre to bifamilier heri. Der findes mange typer af overvintringskasser på markedet. Det er styroporkasser der rummer 6 rammer, som er yderst velisolerede.

Produktion af småfamilier (en opskrift)

I sæsonen, når trækket er ved at toppe, vil der være et stort overskud af yngeltavler i de fleste bifamilier (juli måned). De bier som fødes i denne periode er for tidligt fødte til at være gode vinterbier, og for sent fødte til at kunne deltage i et evt. træk. Det eneste de gør er at æde af bifamiliens forråd. Derfor kan man fint i denne periode fjerne yngeltavler fra produktionsfamilierne, og lave småfamilier helt uden omkostninger for bifamilierne. Mange foretrækker i stedet at udtage et antal produktionsfamilier, som splittes op til produktion af småfamilier. Gøres dette skal der ikke tilføres unge bier fra andre bifamilier.

Tidspunktet for produktion af småfamilierne kan være lige fra midten af maj, hvor man har de første ubefrugtede dronninger, til helt hen i august måned.

En ny bifamilie skal have tilført unge bier, pollen og foder så den kan klare sig den første tid uden at være afhængig af at skulle samle noget ind i naturen. Småfamilierne har ingen trækbier.

Omkring den 1. juli vil en opskrift for en 6 rammers småfamilie være:

A. En god pollentavle.
B. Tre gode yngeltavler med forseglet yngel, der skal til at krybe.
C. En kunsttavle eller evt. en jomfrutavle.
D. En god fodertavle, gerne med uforseglet honning og pollen.
Alle tavler skal være med påsiddende bier.
E. Ca. 1,5 liter unge bier (=bier fra 2-3 yngeltavler).

Tilsættes en parret dronning er det vigtigt at det er en jomfrutavle der tilsættes, således at hun straks kan gå i gang med at lægge æg. Tilsættes en jomfrudronning, tilsættes en kunsttavle.

Flyvesprækken indsnævres til 5 cm. Laver man bifamilierne i samme bigård som bierne kommer fra, bør man lukke flyvesprækken til småfamilierne i et par dage, da disse nye bifamilier ikke har vagtbier og derfor kan blive udsat for røveri. Brug evt. græs til at lukke flyvesprækken. Det visner og falder selv ud efter et par dage. Det mest optimale ville være at flytte de nye bifamilier til en ny bigård (min. 2 km væk).

Småfamilie i varroabekæmpelse

Gør småfamilierne klar ca. 10 dage før dronningerne skal tilsættes. Så er der ikke noget åben yngel tilbage i bifamilien, når dronningen tilsættes. Husk at fjerne alle dronningeceller. Hvis der skal laves en effektiv varroabekæmpelse, skal der tilsættes en krybeklar dronningecelle eller en jomfrudronning. En sådan vil være i æglægning i løbet af 14 dage og have sin første forseglede yngel i løbet af 21 dage. Den sidste forseglede yngel fra familien er krøbet på ca. 12. dagen efter dronningen er tilsat. Det giver ca. 7 dage, hvor bifamilien er uden lukket yngel. I denne periode gives en oxalsyredrypning. Midetrykket i en sådan behandlet bifamilie vil være meget lavt. Nok det laveste vi kan lave i en bifamilie. Laver du din bifamilie med en dronningecelle, mens der er åben yngel i, vil du i de fleste tilfælde også have en kortere periode hvor der er ingen eller kun meget lidt yngel i bifamilien. Det giver også mulighed for at lave en meget effektiv behandling.

Drivfodring er vigtig!

Er der ikke indbæring af nektar, skal de nye familier drivfodres med ca. ½ liter tynd sukkeropløsning (40% sukkeropløsning) hver anden dag. Man kontrollerer om man fodrer for meget eller for lidt ved at kontrollere, at der hele tiden er en foderbræmme omkring yngellejet. Hvis yngellejet indsnævres for stærkt, hindres dronningen i evt. æglægning. Dette er ikke hensigtsmæssigt for bifamiliens udvikling. Bemærk, at når der kryber hele yngeltavler i bifamilien, øges antallet af bier voldsomt. Det kan derfor være nødvendigt at tilsætte yderligere rammer.

Varroabekæmpelse med småfamilier