Vaskemetoden med sæbe

Vaskemetoden med sæbe

Vaskemetoden med sæbe er den metode som vi i Danmarks Biavlerforening benytter i forbindelse med vores forsøgsarbejde, hvor resultaterne af midetællingerne skal være mere nøjagtige end hvad der kan opnås ved nedfaldsprøverne.

Der indsamles en biprøve, som beskrevet på side 14. Prøven kommes i fryseren for at sikre, at bierne dør hurtigt. Når prøven skal undersøges, tilsættes en sæbeblanding (60 ml opvaskemiddel til 1 l vand). Blandingen svinges rundt i et par minutter. Undgå om at ryste prøven voldsomt. Man skal bare svinge den rundt, så miderne falder af bierne og synker til bunds. Ryster man op og ned, blander man blot prøven mere og der dannes skum. I Danmarks Biavlerforenings laboratorium anvender vi et rystebord til at løse denne opgave.

Herefter hældes blandingen op i en dobbeltsi (som man kender fra sining af honning). Med et brusehoved overbruses bierne, hvorved varroamiderne glider gennem grovsien og herefter kan de tælles i finsien. Det gælder om at justere vandtrykket, så det ikke er for voldsomt. Er vandtrykket for kraftigt, risikerer man at ødelægge bierne og presse deres brod og ben igennem grovsien. Det er vigtigt at man bruser fra forskellige retninger og evt. rører rundt i prøven med hånden for at sikre, at alle mider bruses af.

Man kan vælge at måle en mængde bier, f.eks. 100 ml, som giver ca. 300 bier. Det er en forholdsvis unøjagtig metode, men den kan dog godt anvendes i praksis. Man opnår et mere præcist resultat ved at veje prøven. En bi vejer i gennemsnit ca. 0,125 g, hvilket svarer til 8 bier per gram. Herudfra kan man beregne antallet af bier. Det mest præcise er at tælle antallet af bier i prøven. Ud fra antal mider og antal bier kan man beregne antallet af mider per 100 bier.

Til vaskemetoden med sæbe er det nemt at lave sit eget ”laboratorium” i f.eks. køkkenet. Billedet viser de remedier, som du har brug for.

Bierne vejes og vægten ganges med 8 (en bi vejer i gennemsnit 0,125 g, så der går otte bier på et gram), så ved du ret nøjagtigt hvor mange bier der er i prøven.
På billedet viser vægten 53,7 gram, hvilket betyder, at der ca. er 430 bier i prøven.

Prøverne rystes i ca. 2 minutter. I Danmarks Biavlerforenings laboratorium har vi en rystemaskine, som
klarer opgaven. Der må ikke rystes for voldsomt!

Biprøven bruses i ca. 60 sekunder. Find den strålestyrke, hvor du kun får vasket mider gennem sien. Begynder der at komme biben og bibrodde gennem sien, så
er trykket for højt.

Det kræver lidt øvelse at se miderne, men når man først har fået ”blikket”, er miderne nemme at genkende. I det viste eksempel var der 430 bier og der blev talt 21 mider. Det giver et midetryk på (21/430)*100 = 4,9 procent. Der skal straks igangsættes en varroabehandling

 

Opdateret fv