Varmebehandling

Varmebehandling

Ved varmebehandling udnytter man det faktum, at forseglet biyngel kan tåle temperaturer op til knapt 44 grader, hvorimod varroamiden ikke kan tåle temperaturer over 40 grader. Effektiviteten af behandlingen er nær 100%. De mider, som ikke dræbes af varmen, bliver sterile. Det anbefales, at behandlingen foretages to gange (forår og sommer).

Der har været et par modeller til varmebehandling på markedet, men her omtales kun Apitherm-skabet. Apitherm-skabet er blevet videreudviklet, således at det også findes i en mindre, soldrevet udgave med plads til 12 tavler (Apitherm 2 solar).

Proceduren

Generelt består behandlingen i, at forseglede yngeltavler (åben yngel dræbes af varmepåvirkningen) placeres i varmeskabet i tre timer. I løbet af de tre timer hæves temperaturen til lige knapt 44 grader. Efter behandlingen kan tavlerne sættes tilbage.

Ulemper

Metoden er tidskrævende: Der skal indsamles tavler, og efter behandlingen skal de sættes tilbage i bifamilierne. Derudover er det kun ynglen, som behandles. – Dette problem har en københavnsk biavler imidlertid overvundet, idet han har bygget et varmeskab, hvori hele bifamilien behandles (se nærmere på www.vokstavlen.dk).