Thymolbehandling med Apiguard

Thymolbehandling med Apiguard

Thymol er en stærkt lugtende æterisk olie, der udvindes fra timianplanten, men findes også i f.eks. oregano og hestebønne. Det er også en naturlig bestanddel af honning. Thymol er et gammelkendt middel til bekæmpelse af bakterier og svampe. Ved temperaturer under 51 grader findes thymol som krystaller.

Apiguard er en gel, som købes i små foliebakker, hvor thymol er den aktive ingrediens. Gelen er lavet således at thymol langsomt afgives i den rette dosering.

Effekt

Thymolen fordamper og fordeles i bikassen. Men den fordeles også ved at bierne henter gelen, for at bære den ud af bistadet. Under denne transport sker der en fordampning. Virkningen af thymol minder om de organiske syrer, men bare langsommere. Derfor behandler man over 6 uger. Derfor kommer det store midenedfald også forskudt i forhold til den meget hurtige behandling vi ser ved myresyre og oxalsyre.

Forsøg har vist at man med metoden får mellem 85-95% af alle mider ned. Dette er dog afhængig af temperatur m.m.

Vita Europe som er producenten af Apiguard, overvåger brugen af thymol i Europa og har hidtil ikke konstateret nogen former for resistens. Forklaringen er den samme for som for de organiske syrer. Thymol virker generelt ødelæggende på midernes cellemembraner og påvirker alle celleprocesser i midens celler.

Hvornår

Uanset hvilke anbefalinger der kommes med fra udlandet, anbefaler vi samme brug som for vores sommerbehandlinger med myresyre, at der kun behandles efter sidste honninghøst. Anvendes bedst ved temperaturer mellem 15 og 25 grader.

Hvordan

Den type Apiguard der sælges i Danmark er nem at anvende. Det er 50 grams ”klar til at bruge foliebakker”. Hver bakke indeholder 15 gram thymol. Der skal bruges to foliebakker til behandling af en normal produktionsfamilie på en kasse. Foliebakkerne er meget nemme at anvende og åbne. Tidforbruget er lavt, på niveau med en oxalsyrebehandling. Prisen for den anbefalede behandling med to bakker pr. bifamilie er 50 kr (2016 priser).

Foliebakken åbnes og lægges på bærelisterne med åbningen opad. Sørg for at bierne har let adgang til foliebakken. Bakken ligger på i ca. 14 dage. Afhængigt af bifamiliens størrelse og temperatur fordamper thymolen i løbet af de 14 dage. Der lægges en ny bakke på efter 14 dage. Denne bakke ligger indtil thymolen er fordampet (det sker normalt i løbet af yderligere 2-4 uger). En behandling kan på denne måde vare op til 6 uger. Det anbefales at lukke en evt. åben trådbund under behandlingen.

Andre metoder med thymol

Vita Europe sælger andre typer af Apiguard, nemlig små squeeze poser med halv dosis, som kan lægges på et stykke pap på bærelisterne. Man kan også købe større mængder af Apiguard, i 3 kg spande, hvor man direkte doserer gelen på bærelisterne. Disse produkter sælges dog ikke i Danmark.

Thymol doseres også i strimler. Flere danske biavlere laver deres egne thymolstrimler. Det er naturligvis vigtigt at sikre sig, at thymolkrystallerne man køber er af fødevarekvalitet. Krystallerne smeltes i vandbad ved godt 50°C. Når de er smeltet sprøjtes 12 ml ud på klude af typen Wettex Maxi udskåret i stykker på 5×15 cm. Efter afkøling kan kludene opbevares køligt til de skal bruges. Ved brug skæres kluden i to dele, som lægges ovenpå bærelisterne på hver side af yngellejet. Efter 10 dage skæres endnu en klud i to dele og lægges i bifamilien, uden at fjerne de gamle. Denne dosering er passende til en 10-rammers familie.

Risiko

Sammenlignet med myresyre, giver thymol mindre skade på bier og yngel ifølge producenten.

Thymol er meget kraftigt duftende. Åbner man et bistade, som har været behandlet med thymol, kan man tydelig lugte stoffet. Hvis Apiguard bruges efter vejledningen, kan man se at der er forøgede rester i vokset, men denne fordamper forholdsvis hurtigt væk og falder ned på et normalt niveau. Vi anbefaler at tavler der har været anvendt til thymolbehandling, smeltes om den efterfølgende sæson, som en naturlig del af tavleskiftet.

Hvis man opbevarer tavler der har været behandlet med thymol, anbefales det at lave ekstra plads mellem rammerne under opbevaringen, således at thymolen kan dampe af. Det frarådes, at genbruge rammer, som har været udsat for en thymolbehandling, i et honningmagasin.

Holdbarhed

Ved en temperatur på omkring 38 grader, begynder thymolkrystallerne at gå over i en væskeformet fase. Derfor anbefales det at opbevare foliebakkerne ved temperaturer under 30 grader. Derfor skal man være påpasselig med at transportere foliebakkerne i sin bil på varme dage. Hvis bakkerne opbevares køligt, ikke udsat for direkte sollys, kan de holde sig i flere år (3 år).

Sikkerhed

Thymol er ætsende, hvorfor man skal anvende de samme sikkerhedsforhold, som ved anvendelsen af de organiske syrer, dvs. syrefaste handsker og sikkerhedsbriller.