KYNDIG BIAVLER

KYNDIG BIAVLER

En kyndig biavler kan rådgive om bisygdomme og de danske biavlslove.
Den kyndige biavler er bemyndiget til at udstede en sundhedsattest, som skal bruges ved køb af bifamilier og flytning.

Find en kyndig biavler på kortet eller klik på listeikonet til højre for at søge en kyndig biavler.