Midetællegruppen

Midetællegruppen

Meld dig til midetællegruppen og vær med til at skabe klarhed over varroatrykket. Har du skuffebund eller indskudsbakker til dine bifamilier, så kan du være med. Det eneste du skal gøre er, at tælle midenedfald i et mindre antal bifamilier 2 gange i løbet af sæsonen.

Vær en del af Danmarks Biavlerforenings midetællegruppe, og bliv dermed bedre til at håndtere din varroabekæmpelse.

Danmarks Biavlerforening har oprettet en midetællegruppe. Denne gruppe (i 2016 ca. 140 biavlere) indberetter midenedfald to gange i løbet af sæsonen. Hidtil har dette været det naturlige midenedfald i uge 22, og i december tælles nedfald under en oxalsyredrypning. Den tidlige tælling vil fremover blive flyttet til uge 25 fordi nedfaldet ikke er ret stort i starten af juni, og det derfor kan være vanskeligt at bruge det til at estimere den generelle midebelastning.

Tællingerne sker ved at man har et indskud, bedst med en skuffebund, i bifamilien. Indskuddet ligger i bifamilien i uge 25 i ca. 1 uge, hvorefter det naturlige midenedfald tælles. I december ligger indskuddet i bifamilien under oxalsyredrypningen, og gerne i op til 14 dage efter behandlingen er startet.

Et vigtigt arbejde

Gruppens arbejde er vigtigt, da den giver Danmarks Biavlerforening gode indikationer af, hvor stort midetrykket er på landsplan. Hvis det viser sig at gruppen finder mange mider, har vi mulighed for at sende advarsler ud til alle vores biavlere om, at de skal være ekstra opmærksomme. Desuden holder vi kontakt til vores midetællere, og i de tilfælde hvor der er et stort nedfald, kan vi give vejledning derudfra.

Alle tællinger indberettes via et internetspørgeskema. Der sendes hvert år nyhedsmails ud med reminder om at det nu er tid til midetælling.

Sker det at en biavler indberetter meget store midetællinger, tager konsulenterne i Danmarks Biavlerforening kontakt til biavleren, for at klarlægge hvorfor dette sker. I fremtiden prøves der også at koble en sammenhæng mellem midetælling og vintertab.

Meld dig nu

Gå ind på “Min side“, log dig ind og gå til “Rediger mine oplysninger”. Her kan du klikke dig på midetællegruppen. Hvis du ikke kan finde ud af det, så skriv en e-mail til fv@biavl.dk og skriv i emnefeltet ”midetællegruppen”. Herefter vil du i ugen op til den første tælling modtage en mail fra os. Hvis du har yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte os.