Organiske syrer er del af den biologiske varroabekæmpelse

Organiske syrer er del af den biologiske varroabekæmpelse

Ren honning og voks giver bedre resultater

Dansk honning får en merpris i forhold til verdensmarkedsprisen. Derfor er det vigtigt at dansk honning er et naturrent produkt af høj kvalitet. Derfor holder Danmarks Biavlerforening fast ved de økologiske metoder. I dag ser vi især indenfor kosmetikindustrien et stort behov for voks, hvor der ikke har været anvendt nogen former for lægemidler i sygdomsbekæmpelsen.

Lovlighed af de organiske syrer

De organiske syrer er nu kommet på EU’s MRL-liste (Maximum Residue Limits). Her listes de stoffer, som må optræde i europæiske fødevarer. For syrernes vedkommende er de endda listet i det appendiks hvor man ikke har sat nogen maksimal grænse, da man regner restkoncentrationer fra stofferne som værende usandsynlige.

Danske økologiske biavlere er pålagt kun at bekæmpe varroa med økologiske metoder, blandt andet myresyre, mælkesyre og oxalsyre (2005). Desuden udtaler lægemiddelstyrelsen at man ikke betragter de organiske syrer som veterinære lægemidler (Kilde: Per Kryger, Offentlig Bisygdomsbekæmpelse – personlig kommentar 2005). Der er derfor lovmæssigt ingen betænkeligheder ved brugen af de organiske syrer.

Bemærk at thymolproduktet Apiguard er godkendt til varroabekæmpelse i Danmark.