Voksklubber

Voksklubber

Voks er biernes byggemateriale. Det svedes fra vokskirtler, som findes på undersiden af biernes bagkrop.

Produktion af voks

Der er otte vokskirtler. Voksen dannes i særlige celler, som ligger inden i biens bagkrop. Voksen ledes ud på voksspejlene i flydende form. Der størkner det og danner de kendte hvide voksskæl. Der skal 1,2 millioner voksskæl til 1 kg voks. Det vil sige, at der skal 150.000 bier til at producere 1 kg voks. Voks er et meget komplekst stof. Det er sammensat af 274 forskellige bestanddele, hvoraf 21 stoffer dog udgør mere end halvdelen af den totale mængde.

Urenheder i voks

Fedtopløselige stoffer kan bindes meget kraftigt i voks. De fleste lægemidler og pesticider til varroabekæmpelse er fedtopløselige, og derfor ophobes de i voks. Derfor har vi i Danmarks Biavlerforening valgt den sikre strategi, hvor sådanne stoffer ikke anvendes for at sikre rene biprodukter.

Danske biavlere er meget ømtålelige omkring renheden og kvaliteten af deres voks. Det samme er man i udlandet, hvorfor vi i 2015 oplevede store opkøb af dansk voks fra udlandet, fordi man der har svært ved at levere ren voks. Som konsekvens af dette valgte man at lade prisen på dansk voks stige betydeligt, således at salget til udlandet kunne stoppes, og dermed sikre en ren dansk vokspulje.

Omsmeltning af voks

I Danmark har vi et godt system, hvor man som biavler kan indlevere vokstavler til den lokale voksafsmelter. Disse vokssmelterier er gode, effektive og sikrer voks af høj kvalitet. Der findes dog flere sorteringer af voks på det danske marked.

Voks (offentlige vokspulje)

Dette er den almindelig vokspulje, hvor man kan få smeltet vokset uanset hvilken varroabekæmpelsesmetode der anvendes. Der stilles som sådan ikke noget krav til biavleren.

Grønne vokspuljer

Den grønne vokspulje er en offentlig pulje, hvor kun biavlere, der anvender de økologiske varroabekæmpelsesmetoder kan få smeltet deres voks. Dette er en tillidssag mellem vokssmelter og biavler. Ofte udtages der voksprøver til kemisk analyse. Spørg din forhandler om, hvordan det forholder sig hos ham.

Voksklubber

I flere biavlerforeninger er der oprettet voksklubber, hvor medlemmerne går sammen om at få afsmeltet og valset voks. Dette for at sikre, at voksen holdes ren og fri for lægemidler. Voksklubber er ofte nødvendige, da de danske voksafsmeltere kun kan behandle større mængder voks ad gangen. Smelte- og valsekar renses hver gang, for at holde voksen isoleret.

På hjemmesiderne www.voksklubben.dk og www.sydfynsvoks.dk finder du to gode eksempler på voksklubber.