Så hurtigt formerer varroa sig

Så hurtigt formerer varroa sig

Så hurtigt går det!

Som regel kan man gå ud fra, at en bifamilie vil bukke under tre år efter en varroamide har indfundet sig i bifamilien, hvis man ikke foretager nogen form for bekæmpelse. Vær opmærksom på, at selvom man foretager bekæmpelse, kan midebestanden pludselig ”eksplodere”. Det skyldes et fænomen der kaldes reinvasion.

Reinvasion optræder når sunde bifamilier røver stærkt angrebne og svækkede bifamilier. Varroamiden vandrer simpelthen over på de røvende bier, og slæbes derved hjem til den ellers sunde bifamilie. Ligeledes er det et faktum, at bier fra stærkt angrebne familier mister orienteringsevnen og ofte flyver forkert. Det er derfor vigtigt at alle biavlere foretager en effektiv varroabekæmpelse.

Den hastighed hvormed en varroapopulation vokser illustreres bedst ved følgende:

• Hver måned i yngelsæsonen fordobles antallet af varroamider i bifamilien
• Der sker en 100-dobling af varroamider på én sæson
• Der sker en 10-dobling fra år til år

I løbet af en normal vinter dør mellem 50% og 90% af varroamiderne.

Før i tiden regnede man med, at en bifamilie ville bukke under, når der var et sted mellem 12-20.000 mider. I dag antages det, at en bifamilie bukker under ved færre end 5.000 mider. Årsagen hertil er, at der også optræder følgesygdomme i forbindelse med et varroaangreb.

Mideudvikling

Udviklingen af voksne bier, biyngel og varroamider hen over en sæson.