Nyeste temahæfte om varroa

Nyeste temahæfte om varroa

Bliv klog på metoderne til, hvordan du bekæmper varroamiderne i din bifamilie. Download det 7. reviderede temahæfte fra 2016 om varroabekæmpelse.

Dette er en revision af vores temahæfte om varroabekæmpelse. Det er det 7. hæfte i rækken. (tidligere var 1993, 1995, 1998, 2002, 2005, enkelte rettelser i 2012). Vi har igennem vores EU-projekt 2013-2016 haft mulighed for at gennemgå vores bekæmpelsesmetoder mere grundigt end normalt. Der er i perioden lavet et forholdsvis stort og omfattende forsøgsarbejde. Det har givet os nye erkendelser, mens som altid når der laves forsøg, er der også dukket en række nye spørgsmål op.

Vi har hele tiden holdt os ajour med hvad der foregår i udlandet, bl.a. igennem samarbejde med de nordiske lande, og det internationale forskernetværk COLOSS. Her har især varroa task force gruppen bidraget med vigtig viden. Danmarks Biavlerforenings instruktørkorps (som fremover kaldes ”koordinatorer for bisygdomme”) har årligt bidraget med mange praktiske erfaringer. Derfor er dette hæfte sammenskrevet ud fra forsøgsarbejdet og biavlernes praktiske erfaringer i hverdagen.

Få mere at vide om varroa

I næsten alle lokalforeninger under Danmarks Biavlerforening findes der én eller flere koordinatorer for bisygdomme. Der findes mere end 200 af disse varroa-instruktører fordelt over hele landet. Her er hjælp at hente. De har på kurser fået praktisk viden om varroamiden og dens bekæmpelse. Varroa-instruktørerne kan du møde i lokalforeningerne. Se mere på www.varroa.dk.

Konsulenter

Danmarks Biavlerforenings konsulenter tilbyder rådgivning omkring varroabekæmpelsen. Kontakt en konsulent og læg sammen med konsulenten en varroastrategi for din biavl. Ring på tlf. 57 86 54 70 (mandag – torsdag 9.00-14.00).

Om at bruge dette temahæfte
Det er ikke nødvendigt at læse dette temahæfte fra ende til anden. Hvis du blot vil i gang med at varroabekæmpe, så spring direkte til afsnittet om den sikre strategi (side 5). Find din strategi og læs de tilhørende sider. Hæftet er tænkt som en baggrund for hele varroabekæmpelsen med biologiske metoder.

Nyt i hæftet
• Flere kapitler er genskrevet eller omskrevet. Vi har valgt at udvide temahæftet fra 32 sider til 56 sider. Hvad er ændret i forhold til tidligere?
• Grafisk opsætning
• Tydeliggørelse af ekstra behandling. Hvis sommerbehandling har for stort midenedfald, eller man føler ens midetryk er for højt trods en sommerbehandling.
• Anbefale at lave midenedfaldstællinger på et senere tidspunkt end hidtil anbefalet, nemlig i uge 25.
• Mere fokus på andre behandlingsmetoder i form af biotekniske metoder, såsom dronningeindespærring, total yngelfratagning og varmebehandling.
• Thymolbehandling beskrives mere indgående end tidligere.
• Vi holder stadig fast på at midetælling skal foregå via midenedfald i skuffer/bakker. Men vi præsenterer også de nye måder, som f.eks. flormelis- og CO2 metoden.
• Desuden har vi strammet op på vores strategi, således at biavlere med højt midetryk anbefales at lave en ekstra behandling mellem sommerbehandlingen og vinterbehandlingen.

Flemming Vejsnæs & Ole Kilpinen 2016