Nyeste temahæfte om varroa

Nyeste temahæfte om varroa

Bliv klog på metoderne til, hvordan du bekæmper varroamiderne i din bifamilie.

Download det 7. reviderede temahæfte fra 2022 om varroabekæmpelse.

Revideret temahæfte
Dette er en revision af vores temahæfte om varroa-bekæmpelse. Det er det 7. hæfte i rækken (1993, 1995, 1998, 2002, 2005, enkelte rettelser i 2012, 2016, enkelte rettelser i 2018). Vi har i projektet ”Max 10% vintertab” gennemgået vores bekæm- pelsesmetoder grundigt og på baggrund heraf lavet denne revision af hæftet.

Vi holder os hele tiden ajour med hvad der foregår i udlandet, bl.a. gennem samarbejde med de nordiske lande og det internationale forskernetværk COLOSS. Her har især varroa task force-gruppen bidraget med vigtig viden. Vi har de sidste år intensiveret vo- res praktiske afprøvning af gamle og nye produkter via Citizens Science projekter. Derfor er dette hæfte sammenskrevet ud fra forsøgsarbejdet og biavlernes praktiske erfaringer i hverdagen.

Få mere at vide om varroa
I næsten alle lokalforeninger under Danmarks Biavlerforening findes der mange erfarne undervisere, som kan oplyse om deres og foreningens erfaringer med varroabekæmpelse. Du kan også læse meget mere på www.varroa.dk.

Konsulenter
Danmarks Biavlerforenings konsulenter tilbyder rådgivning omkring varroabekæmpelsen. Kontakt en konsulent og læg i fællesskab en varroastrategi for din biavl. Ring på tlf. 57 86 54 70 (mandag – torsdag kl. 9.00-14.00).

Om at bruge dette temahæfte
Det er ikke nødvendigt at læse dette temahæfte fra ende til anden. Hvis du blot vil i gang med at varroabekæmpe, så spring direkte til afsnittet om den sikre strategi. Find din strategi og læs de til- hørende sider. Hæftet er tænkt som en baggrund for hele varroabekæmpelsen med økologiske metoder.

Nyt i tema hæftet of varroa

  • Flere kapitler er genskrevet eller omskrevet. Vi har valgt at udvide hæftet fra 56 sider til 68 sider.
  • Vi omtaler de nye oxalsyrestrimler og strammer op omkring brugen af dem i forhold til, hvad der kan læses på de sociale medier.
  • Vi holder stadig fast på at midetælling skal foregå vha. midenedfald i skuffer/bakker. Men vi præsenterer også nye midetællemetoder, som f.eks. vask af biprøver i sæbe eller alkohol.

Man skal som biavler have maksimal fokus på at overholde den valgte bekæmpelsesstrategi.

Vi opfordrer til en sund skepsis overfor de meget forskellige informationer om varroabekæmpelse man finder på de sociale medier!

Flemming Vejsnæs & Ole Kilpinen, juli 2022

Download hele temahæftet her.

opdateret fv