VARSLER

Flemming Vejsnæs og Ole Kilpinen, Danmarks Biavlerforening fv@biavl.dk 06. august 2020

MODERATE VINTERTAB

Sæsonen 2015 (sidste sæson) huskes nu som en af de dårligste biavlssæsoner. Det gælder både vejret, som var vådt og koldt, det forholdsvis lave honningudbytte og dårligt parrede dron­ninger. Heldigvis var sensommeren god med et godt pollentræk. Vinteren var normal, men trak ud i foråret, således at Danmarks Biavlerforen­ing måtte lave en anbefaling af foderkontrol på et forholdsvis sent tidspunkt af foråret. Det kan betyde at vi faktisk har haft bifamilier som er gået til af sult, eller som blev svækket i løbet af foråret. Alt dette kan have haft indflydelse på årets vintertab.

Palle Frejvald 01. august 2015

Giv varroa kamp til stregen nu

Det er nu der skal slås til mod varroamiderne, så bierne er sunde når de indvintres.

Palle Frejvald 01. juni 2015

Husk at forsikre dig

Produktion af nye bifamilier er et vigtigt led i bekæmpelsen af varroa, og en forsikring mod vintertab.

Flemming Vejsnæs 01. december 2014

Årets vigtigste indgreb i bifamilien: Oxalsyredrypningen

Hvorfor oxalsyredrypning? Alle behandlinger er vigtige, men den sene behandling med oxalsyredrypning, som finder sted i december, er den mest effektive af vore behandlinger. En oxalsyredrypning kan næsten rydde helt ud i midebestanden. Vi har fået meldinger om høje midenedfald ved dem der allerede har lavet oxalsyredrypning. Det milde efterår/vinter har givet miderne rig lejlighed til at opformere sig siden den sidste sommerbehandling. Der kan også have været invasion af mider fra dårligt behandlede bigårde.

Palle Frejvald 01. april 2015

Snart er det dronerammetid

Tid til at tænke på at tilsætte dronerammer

01. september 2014

Sunde bier til overvintring

September 2014: Har du fået varroa-behandlet dine bifamilier ? Ellers er det på høje tid nu