ARTIKLER
Biavlere ved bistade

biologisk bekæmpelse, dansk strategi, hyppige tavleskift

11. oktober 2016

Varroa i Danmark

Den danske strategi til varroabekæmpelse tager udgangspunkt i biologiske metoder og hyppige tavleskift. Derved undgår man rester af pesticider eller antibiotika i honning og voks.

organiske syrer

11. oktober 2016

Organiske syrer er del af den biologiske varroabekæmpelse

Dansk honning får pga. sin renhed, en væsentlig merpris i forhold til verdensmarkedsprisen. Derfor er det vigtigt, at dansk honning er et naturrent produkt af høj kvalitet.

lægemidler, udenlandsk voks

12. oktober 2016

Lægemidler

Danmarks Biavlerforening finder af og til rester af lægemidler i udenlandsk voks. I Schweiz har man fundet ud af, at lægemidler bindes kraftigt til propolis.

varroa destructor, varroa udseende

22. oktober 2020

Typer af varroa

Varroamiden er en parasit, som lever på honningbier, hvor den ernærer sig af blod fra både voksne bier og biyngel. Miden er også bærer af forskellige vira, som kan angribe bierne.

æglægning, formering, livscyklus

12. oktober 2016

Varroamidens biologi

Varroa parasitterer både voksne bier og yngel, men kan kun formere sig på yngel i forseglede celler.

formeringshastighed

17. oktober 2016

Så hurtigt formerer varroa sig

En bifamilie vil som regel bukke under tre år efter, at en varroamide har indfundet sig i bifamilien, hvis man ikke foretager bekæmpelse af miden.

APV, DWV, sækyngel, virus

Per Kryger, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet 12. oktober 2016

Varroasyge

For biavlere er det relevant at forstå, hvordan varroamiden og to grupper af virus er i stand at nedsætte bifamiliers produktivitet og overlevelse.

tolerante bier

01. september 2014

Tolerante bier

Hos tolerante bier forekommer der en tilpasning mellem vært og parasit, som gør, at parasitten ikke udvikler sig så kraftigt som hos ikke-tolerante værter.

temahæfte, varroabekæmpelse

11. oktober 2016

Nyeste temahæfte om varroa

Bliv klog på metoderne til, hvordan du bekæmper varroamiderne i din bifamilie. Download det 7. reviderede temahæfte fra 2016 om varroabekæmpelse.

midetællegruppe

12. oktober 2016

Midetællegruppen

Meld dig til midetællegruppen og vær med til at skabe klarhed over varroatrykket.

organiske syrer

12. oktober 2016

Gode hjælperedskaber på varroa.dk

Varroa.dk og varroavejr.dk er stedet hvor man skaber sig overblik over hvordan varroa bedst bekæmpes.

midetællegruppe

12. oktober 2016

Voksklubber

Voks er biernes byggemateriale.

22. oktober 2020

Fokuseret varroabekæmpelse – referencer

I Tidsskrift for Biavl nr. 1-3 2019 bringes en artikelserie om fokuseret varroabekæmpelse. Til artiklen hører en liste med referencer, som du finder på denne side.